Göm menyn

Forskning vid Institutionen för tema

fönsterTema bedriver tematiskt organiserad forskning som öppnar för alternativa frågeställningar och möjliggör gränsöverskridande perspektiv. Därför är Tema en viktig motor i utvecklingen av en dynamisk, innovativ och kritiskt reflekterande samhällsforskning, nationellt såväl som internationellt.

Institutionen rymmer fyra forskningsmiljöer:

 

 

 


Sidansvarig: ingrid.leo@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 07 14:23:50 CET 2017