Göm menyn

Grundutbildning vid Tematema top


Tema är en tvåcampusinstitution som rymmer såväl grundutbildningsämnen som centrumbildningar och forskningsmiljöer. De grundutbildningsämnen som har Tema som värdinstitution är disciplinorienterade ( Geografi), tvärvetenskapligt orienterade (Miljövetenskap, Genusvetenskap) och professionsorienterade (Socialt arbete).

Grundutbildningsuppdrag vid Tema

Utöver den utbildning som är förlagd till Tema gör många lärare insatser på program och kurser på andra institutioner.

Tema är  värdinstitution för följande grundutbildningar:

Program

Inom Tema finns det ett program på grundutbildningsnivå.

Miljövetarprogrammet, 180 poäng

På Miljövetarprogrammet utgör helhetssyn, bredd och ett tvärvetenskapligt perspektiv grunderna för de miljövetenskapliga studierna. Kunskapen som behövs för att förstå miljöfrågorna måste hämtas från en mängd olika områden. Genom att skaffa sig relevant kunskap från flera av dessa blir miljövetaren den som kan länka samman expertis och kommunicera med människor från skilda arbetsområden och vetenskapliga discipliner. Utbildningen ges vid Campus Norrköping.

Ämnen

Ämnena/ avdelningarna bedriver grundutbildning och ämnesbaserad forskning inom ett antal samhällsvetenskapliga, kulturvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. En del av dessa kurser följer de traditionella ämnenas uppbyggnad medan andra "går på tvären" dvs. behandlar problemområden från olika perspektiv.
På Institutionen för Tema finns följande ämnen:

Geografi

Genusvetenskap

Miljövetenskap

Tematisk naturvetenskap

Fristående kurser

På Institutionen för Tema finns det ett 20-tal fristående kurser som du kan läsa och plocka ihop till en Filosofie kandidatexamen (120 p) eller en Filosofie magisterexamen (160 p).

Geografi, grundkurs, 30 hp

Geografi, fortsättningskurs, 30 hp

Sustainable Development in the Global Context, 15 poäng

Observera att vissa kurser endast ges under vår- respektive hösttermin.

Kurser på lärarprogrammet

Observera att vissa kurser endast ges under vår- respektive hösttermin. Kolla gärna kursdatabasen på www.studera.nu. Där finner du aktuell information om tider, kontaktpersoner mm.

Geografi

Tematisk naturvetenskap

Masterprogram

Tema erbjuder tre internationella masterprogram, som ges dels inom ämnesstudier, dels genom olika tematiska masterkurser som är nära knutna till den tvärvetenskapliga forskningen som institutionen bedriver. Masterprogrammen ges på engelska, men vänder sig till både svenska studenter och studenter från andra delar av världen. Du får chansen att skaffa dig internationell erfarenhet på hemmaplan.

Sista ansökningsdatum är den 1 februari inför höstterminen och den 1 juni för program på distans.

På Tema finns följande masterprogram:

Master's Programme in Child Studies, distance learning, 120 ECTS

Master's Programme in Science for Sustainable Development, 120 ECTS

MSSc Gender Studies - Intersectionality and Change, 60/120 credits

 

Praktisk information för studenter

För att underlätta för dig som studerande här på Linköpings universitet finns en del praktisk information för studenter, www.student.liu.se, som kan vara bra att känna till. Högskoleverkets har också en webbtjänst för allmän studieinformation, www.antagning.se, för dig som ska börja studera vid universitet eller högskola.

Studentkåren

En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid ett universitet eller en högskola. Kårernas främsta uppgift är att bevaka och delta i planeringen av utbildningar och kurser. Kårerna arbetar också med arbetsmarknadsfrågor och studiesociala frågor som till exempel bostäder och arbetsmiljö. Från och med den 1 juli 2010 är det frivilligt att vara med medlem i en studentkår.

Som studerande vid institutionen för Tema tillhör man studentkåren StuFF. Ett flertal av Temas fristående kurser tillhör sektionen SeKeL Miljövetarprogrammets sektion MiP som är en linjeförening under kåren.  Sektionen sköter studenternas utbildningsbevakning samt ordnar fester och andra sociala aktiviteter.

Från KalEndariet

Tematiskt Forum (2015-04-22)

 

Läs mer i Kalendariet


 

Knapp strimman
 


 

Verksamhetsberättelse
Tema 2013


Institutionsledning

Prefekt:
Roger Klinth
roger.klinth@liu.se 
Tel: 013-28 18 55

Proprefekt:
Kajsa Ellegård
kajsa.ellegard@liu.se

Björn-Ola Linnér
bjorn-ola.linner@liu.se

Adm. chef: Anne-Li Silberk
anne-li.silberk@liu.se

 

Institutionsstyrelsen

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-16