Göm menyn

Barbro Axelsson

Kontaktuppgifter

Barbro Axelsson, Ekonomiintendent Tema centralt, Tema Genus och Forum för genusvetenskap och jämställdhet.
Telefonnummer: +46 13 282175
E-post: Barbro Axelsson <barbro.axelsson@liu.se>

Sänd mig en E-post:


Jag arbetar främst med:

Ekonomi: Handläggning av kund- och leverantörsfakturor i Baltzar och Agresso, intern fördelning av anslag, ansvarig för institutionens anläggningsregister, budgetarbete, uppföljning, framtagning av kalkyler och sammanställningar till forskare, temaansvarig och centrumföreståndare, bokslutsarbete.

Personal: Rekrytering, underlag för förordnanden/arvoden, tjänstledigheter och semestrar. Registrering av reseräkningar.

Övrigt: Diarieföring.


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 03 17:23:02 CET 2009