Göm menyn

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen ansvarar för att institutionens uppgifter fullgörs i enlighet med dels den generella instruktion som universitetsstyrelsen beslutar och den delegation och  anvisningar rektor meddelar.

Institutionens prefekt är ordförande och styrelsen sammanträder en gång per månad.

 

ledamöter 2015-2017

Ordförande
Per Gyberg
 

Sekreterare
Carin Ennergård
carin.ennergard@liu.se
+ 46 13 282114
 

Övriga ledamöter

Lärare med vetenskaplig kompetens

Jonas Anshelm
Wera Grahn
Johan Hedrén
Anna Sparrman
Teresia Svensson
 

Företrädare för samhälls- och yrkeslivet
Muharrem Demirok, kommunpolitiker
 

Administrativ och teknisk personal
Eva Danielsson  
          

Studerande / forskarstuderande
Jesper Agrelius
Desireé Ljungcrantz
Lotten Wirehn
 

Adjungerade
Camilla Junström Hammar
Personalintendent
Anne-Li Silberk
Administrativ chef

relaterade länkar

För TEMA-anställda

 

 


Sidansvarig: carin.ennergard@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 11 14:28:48 CEST 2016