Göm menyn

Forskarpengar från Vetenskapsrådet

Tre LiU-forskare inom området humaniora och samhällsvetenskap får pengar från Vetenskapsrådet. Forskningen rör bland annat svensk gruvpolitik och social kunskap hos barn och vuxna.

Jonas Anshelm, professor vid Tema Teknik och social förändring, får närmare 5,5 miljoner fördelade under tre år för projektet ”Den svenska gruvpolitikens omvandling – Aktörer, möjliga världar och kontroverser”.

Anett Sundqvist, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, får 2,4 miljoner fördelade under tre år för projektet ”Vad skall en mamma och pappa göra? Mentala representationer uttryckta genom implicit och explicit social kunskap hos barn och vuxna”.

Jami Weinstein, universitetslektor vid Tema Genus, tilldelas dryga 2 miljoner fördelade under tre år för projektet ”Vital vetenskap: liv, teori och etik i en tid av global kris”.

Av de 1108 ansökningar som kom in från hela Sverige har 94 beviljats.

Vetenskapsrådets bidragsbeslut


Thu Oct 30 15:58:42 CET 2014
Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 30 15:59:13 CET 2014