Göm menyn

Nygamla äldreboenden ska nå miljömål

En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och behov. Det gör att det i dagsläget är svårare att uppfylla olika miljökrav vid renovering jämfört med nybyggnation. Ett tvärvetenskapligt projekt med bas vid Linköpings universitet ska försöka råda bot på detta.
Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 01 11:00:06 CEST 2015