Göm menyn
bibli

Sydafrika och bokbibliotek

Anette Wickström har varit tillbaka i Sydafrika där hon gjorde sitt fältarbete för sitt avhandlingsarbete. Nu tillbaka för att bl.a. lämna insamlade böcker att lämna till ett nystartat bibliotek på skolan där. Hör reportage på P4 Östergötland från 22 februari

flykt

Barnets bästa i skymundan när asylärenden överklagas

Barnkonventionen har mycket begränsad betydelse för hur Migrationsöverdomstolen dömer i asylärenden. I de allra flesta fall avgörs ärendena utifrån andra faktorer.

Det visar Jonathan Josefsson vid Tema Barn, Linköpings universitet, i sin avhandling Children at the borders (bilden nedan). Han har gjort nedslag i två arenor i det offentliga Sverige för att ta reda på hur debatten om asylsökande barns rättigheter förs.


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 31 13:20:46 CEST 2017