Göm menyn
bibli

Sydafrika och bokbibliotek

Anette Wickström har varit tillbaka i Sydafrika där hon gjorde sitt fältarbete för sitt avhandlingsarbete. Nu tillbaka för att bl.a. lämna insamlade böcker att lämna till ett nystartat bibliotek på skolan där. Hör reportage på P4 Östergötland från 22 februari

flykt

Barnets bästa i skymundan när asylärenden överklagas

Barnkonventionen har mycket begränsad betydelse för hur Migrationsöverdomstolen dömer i asylärenden. I de allra flesta fall avgörs ärendena utifrån andra faktorer.

Det visar Jonathan Josefsson vid Tema Barn, Linköpings universitet, i sin avhandling Children at the borders (bilden nedan). Han har gjort nedslag i två arenor i det offentliga Sverige för att ta reda på hur debatten om asylsökande barns rättigheter förs.

Doktorn kan komma

FD. Karin Gunnarsson,
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet och
FD. Linné Bodén,
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholm universitet

presenterar sina avhandlingar med ett speciellt fokus på posthumanistisk teori.

Tisdag 31 januari 2017, kl 13.15-15.00 i Lethe, Temahuset

Kom på release för Ottar tema Barn 18 januari

Var går gränsen mellan att skydda och skambelägga? Och vad händer med barns sexualitet när vuxenvärlden styrs av rädslan för övergrepp? Ottar bjuder in till mingel, quiz och samtal utifrån numret om BARNS SEXUALITET med professor Anna Sparrman och sexualupplysare Suzann Larsdotter på Cyklopen i Högdalen onsdag 18 januari kl 18-20.

VAR? Kom till kulturhuset Cyklopen på Magelungsvägen 170 i Högdalen!
NÄR? Mellan klockan 18 – 20 onsdag 18 JANUARI.
Samtalet börjar 18.30, så kom i tid!

Disputation - Jonathan Josefsson

Jonathan Josefsson försvarar sin avhandling "Children at the Borders"
kl 13.15 i TEMCAS, Temahuset den 20 januari 2017.

Opponent är Anna Lundberg, Malmö universitet

"Att lyssna på barn" Fristående kurs på tema Barn, 7,5 hp

”Att lyssna på barn” är en fristående kurs på halvfart för dig som arbetar praktiskt med barn och/eller är intresserad av forskning som handlar om barns och ungas perspektiv på sitt liv och det samhälle de lever i. I kursen behandlas sociologiska och antropologiska teorier om barn och barndom. Vidare behandlar kursen barn och unga i socialtjänsten och sjukvården. Barns och ungas olika livsvillkor ges också utrymme i kursen.

Remissvar till Barnrättighetsutredningen

Forskare på Tema Barn har skrivit LIU:s remissvar till Barnrättighetsutredningens betänkande, Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). I svaret avstyrker Linköpings universitet utredningens förslag att inkorporera barnkonventionen till svensk lag på grundval av bristande kunskapsunderlag och konsekvensanalys. Linköpings universitet föreslår att regering och riksdag använder sig av de analyser som har genomförts inom ramen för utredningens utvalda fokusområden och lägger förnyad ansträngning vid fortsatt transformering av barnkonventionens artiklar inom specifika områden och genom utveckling av andra politiska styrmedel för att värna barns rättigheter.

Elva miljoner till forskare inom hälsa och välfärd

Fyra forskarlag från LiU har fått totalt elva miljoner från forskningsrådet FORTE. Däribland till projekt om vad psykisk ohälsa betyder för unga och tillgången till assisterad befruktning.

Anette Wickström, docent vid Tema Barn, har tillsammans med sin forskargrupp fått drygt 3,2 miljoner för projektet ”Att känna sig nere och ha svårt att somna”

Judith Lind, universitetslektor vid Tema Barn, har tillsammans med sina medsökande fått tre miljoner för projektet ”Barnets bästa, vuxnas reproduktiva rättigheter och välfärdsstatens ansvar”


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 31 13:20:46 CEST 2017