Göm menyn

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Tema Barn omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng, hp) och leder till en filosofie doktorsexamen inom Tema Barn. Institutionstjänstgöring kan ge möjlighet till ytterligare maximalt ett års anställningstid som doktorand. Utbildningen innebär heltidsarbete och kräver närvaro och aktivt deltagande i temats verksamhet.


Forskarutbildningens 240 hp fördelar sig på 90 hp kurser och 150 hp avhandlingsarbete. Det första året av forskarutbildningen läser doktoranderna gemensamma grundkurser för att skapa en samlande kunskapsbas inom forskningsområdet Barn. Därefter har doktorander möjlighet att välja kurser vid andra svenska eller utländska lärosäten.


Studieplan för forskarutbildning

Handbok för doktorander

 

Doktorandantagning

Sista sökdatum till tema Barns 4 nya doktorandtjänster var 31 mars 2016. Arbetet med att läsa och bedöma de 90 ansökningarna som vi hat tagit emot är nu avslutat. Det har varit en spännande såväl som utmanande process. 18 sökande har kallats till intervju och intervjuerna kommer att äga rum 24-27 maj. Vi tackar alla som har skickat in en ansökan.


Om du har några frågor kring forskarutbildningen eller doktorandantagningen kan du kontakta forskarstudierektor Anette Wickström (anette.wickstrom@liu.se tel: 013-28 20 81)


Läs gärna också Vanliga frågor och svar.

 

Vid frågor kring tema Bs forskarutbildning kontakta: 

013 - 28 20 81

013 - 28 21 71

Doktorander på Tema Barn

 

JLoJoel Löw

doktorand på Tema Barn (antagen 2014)

Därför sökte jag till tema Barn

 

Madeleine WirzénMadeleine Wirzén

doktorand på Tema Barn (antagen 2014)

Därför sökte jag till tema Barn

 

 

 

jj

Johathan Josefsson

doktorand på Tema Barn (antagen 2011)

Därför sökte jag till tema Barn

 

 

 

sofia

Sofia Littmarck
doktorand på Tema Barn (antagen 2011)

Därför sökte jag till tema Barn
 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 19 09:11:07 CET 2017