Göm menyn

Vanliga frågor och svar

   
   

Fråga: Vad ska ansökan innehålla?

Svar:  Ansökan ska göras i det ansökningsformulär som du kommer till via knappen 'Ansök' längst ner på den sida där tjänsterna annonseras. I ansökningsformuläret efterfrågas dels ett ansökningsbrev (1.0) och dels en avsiktsförklaring/ forskningsplan (5.0). I ansökningsbrevet ska du berätta kortfattat om dig själv och din bakgrund och i avsiktsförklaringen/ forskningsplanen ska du ange vilket eller vilka av doktorandprojekten som du är intresserad av samt precisera dina idéer till ett avhandlingsprojekt i relation till respektive projekt så som de beskrivs i annonsen.

 

Fråga: Hur många år omfattar forskarutbildningen?

Svar: Forskarutbildningen omfattar 240 hp, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Därutöver kan doktorander genom s k institutions- eller assistenttjänstgöring, i form av till exempel undervisning, om maximalt 20% per år förlänga doktorandanställningen med ett femte år.

 

Fråga: Måste jag flytta till Linköping?

Svar: Forskarutbildningen vid tema Barn fordrar närvaro vid all schemalagd verksamhet, d v s kurser, seminarier och möten för medarbetare. Den schemalagda verksamheten är som mest omfattande för doktoranderna under de första tre terminerna, då de kurser som ingår i forskarutbildningen ska läsas. Övrig verksamhet är vanligtvis, men inte alltid, koncentrerad till tisdag till torsdag.

 

Fråga: Är det svårt att bli antagen?

Svar: Söktrycket på tema Barns forskarutbildning har under de senaste åren legat på ca  100 sökande till 5-6 platser.

 

Fråga: Hur mycket får jag i lön?

Svar: Lön sätts enligt en för institutionen beslutad lönestege. 2015 är ingångslönen för doktorander 24.100 kr i månaden och slutlönen 26.500 kr.

 

Fråga: Vilket språk ges forskarutbildningen på?

Svar: För att klara forskarutbildningen på ett bra sätt bör man behärska både svenska och engelska. En stor del av verksamheten (kurser, seminarier, möten) är på svenska och för att vara en aktiv del av den förutsätts att du förstår talad och skriven svenska även om du själv kan välja att tala engelska. Samtidigt förväntas av dig att du också kan tillgodogöra dig litteratur på engelska, delta i seminarier på engelska och presentera din forskning på engelska. Många doktorander skriver också sin avhandling på engelska.

 

 

 

 

Doktorander på Tema Barn

 

JLoJoel Löw

doktorand på Tema Barn (antagen 2014)

Därför sökte jag till tema Barn

 

Madeleine WirzénMadeleine Wirzén

doktorand på Tema Barn (antagen 2014)

Därför sökte jag till tema Barn

 

 

 

jj

Johathan Josefsson

doktorand på Tema Barn (antagen 2011)

Därför sökte jag till tema Barn

 

 

 

sofia

Sofia Littmarck
doktorand på Tema Barn (antagen 2011)

Därför sökte jag till tema Barn
 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 10 10:57:12 CET 2016