Göm menyn

Jonathan Josefsson, 

JonathanVarför sökte jag Tema Barns forskarutbildning?

Jag sökte mig till Tema Barns forskarutbildning efter att ha arbetat som gymnasielärare i ett antal år. Jag läste en mastersutbildning under tiden som lärare och fick då upp intresset för att gå vidare med att också doktorera. När så doktorandtjänster utlystes på Tema Barn passade det bra för mig att söka. Jag tyckte att jag hade en avhandlingsidé som jag ville prova och som jag trodde skulle kunna passa på Tema Barn. Eftersom Institutionen också har undervisning på lärarutbildning var det en bonus att få möjlighet att arbeta med blivande lärare och att på så vis hålla kvar anknytning till mina tidigare yrkeserfarenheter.

Vilka är mina erfarenheter av utbildningen?

Att vara doktorand är både spännande och ibland skrämmande. Spännande på så vis att det kan liknas vid ett detektivarbete där jag får möjlighet att fördjupa mig och söka vägar in i ett ämne som intresserar mig mycket. Ibland skrämmande eftersom 4-5 år känns som en abstrakt tid att förhålla sig till, ett långsiktigt och målmedvetet arbete som ska leda till en avhandling.

Mina erfarenheter från forskarutbildningen på Tema Barn är mycket positiva och mindre ensamt än vad jag hade föreställt mig. På denna forskarutbildning blir man oftast antagen tillsammans med andra doktorander i samma kull. Förutom att det skapar möjligheter att arbeta nära varandra och ett livfullt diskussionsklimat så innebär det också stöd och att seminarier och forskarutbildningskurser kan hålla god kvalité.


Tillbaka >>

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 11:33:00 CET 2015