Göm menyn

Joel Löw, 

JLoVarför sökte jag Tema Barns forskarutbildning?

Mitt intresse för forskning växte fram under min grundutbildning inom Kulturvetenskap, inriktning historia, på Linköpings universitet. Jag hade från början inte en tanke på att jag skulle söka mig till forskning, men med tiden upptäckte jag hur spännande och givande det var att leta fram material, analysera och skriva ned mina resultat. Under mina år som student fick jag dessutom möjlighet att assistera olika forskare och samla material till deras projekt. Det var också det som ledde mig in i barnforskningens värld. Under våren 2013 fick jag ett assistentuppdrag av en kanadensisk forskare. Det gick ut på att jag skulle samla in och inventera svenskt, norskt och danskt material om barnavårdsfältet under 1900-talets första decennier. Dels väckte den processen min nyfikenhet till att fördjupa mig inom barn- och barndomshistoria, dels gav mina materialgenomgångar upphov till en rad spännande frågor som jag kunde använda mig av när jag sedan skrev min magisteruppsats i historia. När Tema Barns doktorandtjänster utlystes under sommar/höst 2013 kändes det självklart att ansöka.

Vilka är mina erfarenheter av utbildningen?

Innan jag påbörjade min forskningsutbildning var det nog svårt att föreställa sig vad det egentligen skulle innebära. Jag visste att jag skulle läsa doktorandkurser och skriva en avhandling, men jag visste inte att doktorandlivet på Tema Barn skulle innehålla så mycket mer än så. Att vara en del av Tema Barns verksamhet innebär att vistas i en miljö där man hela tiden får möjlighet att utvecklas och växa. Under de två år jag har gått forskarutbildningen har jag fått flera olika uppdrag, allt från undervisningsuppdrag till att representera Tema Barn på internationella konferenser. Men den stora behållningen med min forskningsutbildning är nog att vara i en social miljö där man ständigt utbyter idéer, tankar och erfarenheter med kollegor och vänner.


Tillbaka >>

Från Kalendariet

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 23 09:32:17 CEST 2017