Göm menyn

Kritiska barnstudier - metodologiska grunder  (7,5 hp)

 

Kursansvarig: Asta Cekaite

Kursens ges vecka 16-25 2017

Anmäl intresse till Eva Danielsson.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skilja mellan grundläggande metodiska ansatser samt förstå konsekvenserna för en vetenskaplig analys i studiet av barn ur ett kritiskt perspektiv
  • redogöra för centrala metoder i en kritisk barnforskning; deras förutsättningar, möjligheter och begränsningar samt sambandet mellan vetenskapliga frågeställningar och olika metodiska ansatser
  • visa förmåga att använda flera olika metodiska samt att analysera metodiska ansatser inom olika vetenskapliga traditioner i relation till en kritisk barnforskning
  • uppvisa förmågan att kritisk värdera och problematisera konsekvenserna av olika metodiska ansatser

Kursinnehåll

Kursen syftar till att introducera metodiska förhållningssätt, begrepp och redskap i forskning om barn och barndom samt ge kunskap om grundläggande metoder för databearbetning inom skilda vetenskapliga traditioner.  Kursen kommer också ge praktisk erfarenhet av genomförandet av olika typer av undersökningar och kunskap om både material som forskaren själv skapar och material som finns i olika typer av offentliga och privata samlingar. Sambandet mellan forskningsmetoder och olika vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapliga frågeställningar uppmärksammas. Olika metodiska utgångspunkter om barn och barndom kommer att värderas och jämföras i avseende på konsekvenserna för kunskapsobjekten.  Ett tema syftar till att synliggöra hur metoder produceras i ett socialt, politiskt och kulturellt sammanhang, som präglas av skilda aktörer, maktrelationer och ideologier. Etiska dilemmans i forskning om barn uppmärksammas ur ett metodperspektiv.

Arbetsformer

Arbetsformerna på kursen inkluderar föreläsningar, seminarier, självständigt arbete samt studiebesök

Examination

Anges i studiehandledningen

Från Kalendariet

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 23 09:32:17 CEST 2017