Göm menyn

Pilotstudie (7,5 hp)

 

Kursansvarig: Asta Cekaite

Kursen ges vecka 26-38 2017

Anmäl intresse till Eva Danielsson.
 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Uppvisa förmåga att planera och genomföra en mindre pilotstudie till avhandlingsarbetet
  • Formulera relevanta problemställningar för den typ av studie som valts
  • Uppvisa förmåga att kritiskt värdera och problematisera centrala frågor i pilotstudien
  • Uppvisa förmåga att presentera sin pilotstudie och resonera kring de utmaningar som den påvisar

ett vetenskapligt arbete där en del av den vetenskapliga processen prövas

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge den forskarstuderande tillfälle och möjlighet att pröva en avhandlingsidé i liten skala. Det handlar om att genomföra ett vetenskapligt arbete där en del av den vetenskapliga processen prövas. Pilotstudien är menad att bli en givande start på den enskilde doktorandens avhandlingsarbete och lärandemålen kan således uppfyllas på olika sätt. Det kan handla om att i relation till forskningsfrågan pröva en typ av empiriskt material, en metod eller ett sätt att få tillträde till ett visst fält. Det kan också handla om att pröva teoretiska perspektiv i relation till en tänkt studie, eller att göra en forskningsöversikt för att identifiera ett kunskapsbehov och formulera syftet för en studie. En ytterligare möjlighet är att skriva fram bakgrund och kontext för studien för att utifrån detta formulera en övergripande problemställning samt syfte och frågeställningar. Arbetet presenteras i form av en skriftlig rapport och ligger till grund för kollegial granskning och diskussion kring hur det planerade forskningsprojektet fortsatt kan genomföras.

Pilotstudien planeras och genomförs i nära samarbete med handledaren. Pilotstudien omfattar sammanlagt 13 veckor vid ett semesteruttag om 5 veckor.

Arbetsformer

Arbetsformen på kursen bygger på ett självständigt arbete i kommunikation med handledaren.

Examination

Kursen examineras under ett seminarium vid tema barn då pilotstudien läggs fram.

 

Från Kalendariet

Campusvecka - vecka 9 (Mon Feb 26 01:00:00 CET 2018)
Handledarmöte (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Ledningsråd (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Barnets århundrade (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)
Tema B - info (Tue Feb 27 01:00:00 CET 2018)


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 15 12:21:05 CET 2017