Göm menyn

Sofia Littmarck 

Sofia

Varför sökte jag Tema Barns forskarutbildning?

Under grundutbildningen väcktes mitt intresse för att studera vidare på forskarnivå. Jag har alltid tyckt att det är roligt att skriva och den möjlighet som uppsatserna på utbildningen gav till fördjupning och analys gav mig mersmak. Efter att ha satt mig in lite i avdelningens forskning tyckte jag mig se att mina intresseområden nog kunde platsa. Min grundutbildning är precis som forskarutbildningen tvärvetenskaplig och det var något som jag trivdes och trivs väldigt bra med.

 

Vilka är mina erfarenheter av utbildningen?

Jag började som doktorand på Tema barn hösten 2011. Kursåret tycker jag har varit utmanade och roligt, intensivt och spännande. Kursårets tematiska upplägg har givit en bra bredd av perspektiv inom barn- och barndomsstudier och utgör bas att stå på inför många av de forskningsområden som Tema barn arbetar med. Den är bra att ha med sig inte minst inför de regelbundna seminarier som utgör Tema barns verksamhet, men också för möjligheten att i avhandlingsarbetet hålla en öppenhet och bredd. Något jag verkligen uppskattat är att vi varit en grupp doktorander som antagits samtidigt. Det har inneburit att vi gått kursåret tillsammans och kunnat dela erfarenheteter. Det har skapat en bra miljö för spännande diskussioner både i och utanför kurserna. Att vi också inom gruppen kommit från olika discipliner upplever jag har berikat utbildningen.


Tillbaka >>


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 11:32:21 CET 2015