Göm menyn

Fosterbarn i lokalsamhället.

Regional och lokal variation i svensk fosterbarnsvård ca 1850-2000

Under hela 1900-talet har tusentals barn växt upp som fosterbarn. Fosterbarn har funnits över hela landet, men på lokal nivå har förhållandena varierat t.ex. vad gäller hur fosterhem anskaffats och hur vanligt det har varit att ta emot fosterbarn. I detta projekt fokuseras just de regionala skillnaderna i syfte att studera fosterbarnens plats i lokalsamhället. Tre aspekter är särskilt centrala: fosterhemmens regionala utbredning, fosterbarnsvårdens lokala variation samt relationen mellan fosterbarn och lokalsamhälle. Ingen av dessa aspekter har tidigare uppmärksammats i någon större utsträckning i svensk forskning och projektet kommer på det sättet att tillföra nya perspektiv på svensk fosterbarnsvård. Utackorderingsinstitutionernas socialt organiserade flyttningar av barn har inte heller uppmärksammats inom migrationsforskningen men tillför nya perspektiv på ungas flyttmönster. Fosterbarn flyttades ofta från stad till landsbygd medan landsbygdens unga flyttade till städer.

 

Studien rör sig över en dryg hundraårsperiod, från sent 1800-tal till år 2000, men med viss variation vad gäller tidsperiod för olika delar av projektet. Projektet bygger på en ansats som synliggör barn som social kategori och aktörer liksom också deras samhälleliga ställning och värde.

 

Forskare i projektet är docent Ingrid Söderlind och Johanna Sköld. En monografi i samarbete med Ann-Sofie Bergman, Linnéuniversitet, gavs ut i augusti 2014. Boken heter Fosterbarn i tid och rum: regional och lokal variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000. Projektet finansieras av FAS.

Information


Projekt pågår: 2011-2014

Finansiär:  FAS

Kontaktperson:

Johanna Sköld
+46 13 28 29 10
johanna.skold@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 18 11:29:01 CET 2015