Göm menyn

Fosterbarnens ö

Prins Carls uppfostringsinrättning på Gålö 1830-1939
 

En delstudie i projektet ”Fosterbarn i lokalsamhället” handlar om utackorderingsverksamheten på Gålö – ett litet lokalsamhälle som kom att ta emot ca 1000 fosterbarn under en 80-årsperiod. Utgångspunkten tas i det unika system som tillämpades av Prins Carls uppfostringsinrättning som innebar att inrättningen köpte en ö - Gålö - där alla barn placerades i fosterhem. Marken arrenderades ut till torpare som förband sig att ta emot fosterbarn. Gålö blev ett samhälle som präglades av fosterbarnsvård under den tid systemet var i bruk, 1860-1939.

 

”Fosterbarnens ö” är en mikrostudie som ger kunskap dels om ett alldeles särskilt utackorderingssystem, dels om hur filantroper försökte forma rurala samhällen under sent 1800-tal utifrån sina föreställningar om framtiden. Syftet är att undersöka hur sätt att organisera och styra barnförflyttningar inverkar på relationer mellan fosterbarn, lokalsamhälle och utackorderingsinstitution. Studien uppmärksammar det eviga dilemmat mellan fosterfamiljens integritet å ena sidan och kontrollen av att fosterbarn får adekvat vård å den andra. Boken Fosterbarnens ö – Prins Carls uppfostringsinrättning på Gålö 1830-1939 utkom  2012 på Stockholmia förlag.

Information


Projekt pågår:

Finansiär: 

Kontaktperson:

Johanna Sköld
+46 13 28 29 10
johanna.skold@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 17:06:19 CET 2015