Göm menyn

Vanvårdsutredningar i ett komparativt perspektiv:

bidrag till samhällsvårdade barns internationella historia

 

I ”Vanvårdsutredningar i ett komparativt perspektiv…” undersöker jag hur metaberättelser om vanvård i social barnavård konstrueras i rapporter från så kallade sanningskommissioner som har granskat vanvård på barnhem och i fosterhem. I projektet jämförs ca 20 rapporter från sådana kommissioner i åtta länder. Jämförelsen koncentreras till kommissionernas utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, resultat och förklaringsmodeller. Liknande minnen av vanvård har berättats på olika håll i världen men i den här studien undersöks om, och i så fall hur, kommissionernas metaberättelser i rapporterna skiljer sig åt och vad som kan förklara dessa skillnader i så fall.

Projektet granskar inte berättelser om vanvård från enskilda personer utan det är hur kommissionerna framställer och skapar insikter om vanvården som är i fokus. Denna studie vill genom jämförelser tillvarata kommissionsrapporternas bidrag till kunskap inom socialt arbete samtidigt som en analys av metaberättelserna om vanvård bidrar till en större diskussion om sanningskommissioner och upprättelsepolitik. Teoretiskt hämtar projektet inspiration från fält som transitional justice och memory politics, holocaust studies och child studies.

Projektet finansieras av FAS.

Information


Projekt pågår: 2011-2014

Finansiär:  FAS

Kontaktperson:

Johanna Sköld
+46 13 28 29 10
johanna.skold@liu.se


Bengt Sandin
+46 13 28 29 04
bengt.sandin@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 18 11:27:39 CET 2015