Göm menyn

New homes in Sweden – the evacuation of Finnish war children during WWII: 

notions of child-parent separations and the public's willingness to help in light of Swedish politics of neutrality
 

I ”New homes in Sweden...” studeras hur det enorma åtagandet att evakuera ca 70 000 finska barn från Finland till Sverige under andra världskriget gjordes möjligt från en svensk horisont. I fokus står svenska myndigheters agerande, barnexpertisens överväganden, svensk medias bilder av Finland och allmänhetens motiv att öppna upp sina hem för finska krigsbarn. Projektet bidrar till kunskap om Sveriges agerande under andra världskriget men också till insikter om myndigheternas, vetenskapens och allmänhetens roll för politiken kring flyktingbarn.

Mitt delprojekt undersöker de svenska fosterfamiljerna och hur hjälpviljan mobiliserades i Sverige. Jag kommer att fokusera på institutionella och kulturella faktorer som kan ha haft betydelse. En etablerad tradition av fosterhemsvård och organiserade struktur för rekrytering och kontroll av fosterhem i Sverige är en sådan faktor. En annan är det komplexa samspelet mellan synen på barn och deras värde och synen på kvinnors arbete och plikter. Analytiska begrepp för studien är bl.a. solidaritet, altruism och plikt.

Projektet finansieras av FAS och utförs av Ann Nehlin, Ingrid Söderlind, Karin Zetterqvist Nelson och Johanna Sköld.

Information


Projekt pågår: 2013-2015

Finansiär:  FAS

Kontaktperson:

Karin Zetterqvist Nelson
+46 13 28 58 93
karin.zetterqvist.nelson@liu.se


Övriga forskare som ingår:

Johanna Sköld
+46 13 28 29 10
johanna.skold@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 10 08:51:07 CEST 2015