Göm menyn

Skammens profitörer:

änglamakeri och privat förlossningsverksamhet som arena för kvinnlig försörjning 1870-1950

 

I projektet "Skammens profitörer: änglamakeri och privat förlossningsverksamhet som arena för kvinnlig försörjning 1870-1950" undersöker jag om stigmatisering av ogifta mödrar gav upphov till affärsverksamheter kring den utomäktenskapliga reproduktionen. Syftet är att undersöka om moraliska föreställningar kring reproduktionen å ena sidan, och kostnader för reproduktionen å den andra, skapar marknader för diskret vård av utomäktenskapliga barn och ogifta mödrar samt hur synen på privata vinstintressen i reproduktiv vård har förändrats över tid.

Två verksamheter som beskylldes för att profitera på skammen kring utomäktenskaplighet studeras i detta projekt. Änglamakeri, det vill säga bruket att mot betalning ”göra änglar” av späda fosterbarn genom att vanvårda dem till döds, upprörde socialt engagerade debattörer under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Verksamheten ska framförallt ha drabbat utomäktenskapliga barn. På 1920-och 30-talen gjordes statliga inspektioner av privata förlossningshem efter kritik om att föreståndarna gjorde ekonomiska vinster på att erbjuda ogifta kvinnor diskreta förlossningar och fosterhem åt deras barn. I min studie granskas fall av änglamakeri som ledde till åtal under tidigt 1900-tal samt statliga inspektioner av privata förlossningshem.

Projektet har finansierats av ett treårigt Wallanderstipendium från Handelsbanken.

Information


Projekt pågår:

Finansiär:  Wallanderstipendium från Handelsbanken

Kontaktperson:

Johanna Sköld
+46 13 28 29 10
johanna.skold@liu.se

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 18 11:29:38 CET 2015