Göm menyn

Publikationerbarn bar

Rapporter

 - Delrapport jan 2011

 - Lägesrapport juni 2009 - juni 2011

 - Etikansökan forskningsprojekt jan 2010

 - SLUTRAPPORT - Bilaga 1/Återkoppling och spridning ,  och Bilaga 2/Referenser
 

Vetenskapliga publikationer

 

child

 

 

 

 

 

 

Karin zetterqvist nelson

FORSKNINGSPROJEKTLEDARE

Telefon: 013-28 58 93
Fax: 013-28 44 61

E-post: karin.zetterqvist.nelson@liu.se


Externa länkar

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015