Göm menyn

Barn och ungdomsprojektet i Katrineholm ("50- miljonersprojektet")barn bar

 

År 2008 fick Folkhälsoinstitutet regeringsuppdraget att fördela 50 miljoner till sex kommuner för lokalt sektorsövergripande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Katrineholm blev en av de utvalda kommunerna. Inom ramen för ansökan ställdes krav på vetenskaplighet, vilket ledde fram till ett samarbete med tema Barn, Linköpings universitet. Utgångspunkten för detta samarbete var det kommunala projektets intention att genomföra en satsning med tydlig förankring i barns och ungdomars perspektiv. Forskargruppen från tema Barn består av doktorand (Sofia Kvist Lindholm), vars forskning i Katrineholm ska resultera i en doktorsavhandling, forskarassistenterna Anette Wickström och Tobias Samuelsson, samt professor Karin Zetterqvist Nelson vid tema Barn, som också har haft övergripande forskningsansvar för projektet under hela tidsperioden.

Forskarna från tema Barn följer Barn och ungdomsprojektet i Katrineholm i syfte att utvärdera och vetenskapligt studera fyra aktuella satsningar: upprop mot mobbning i det sk. Säg Stopp-projektet, samtalsgrupper för tonårsflickor (DISA), social och emotionell träning för elever på grundskolan (SET), samt projekt för ungdomar i de sk Lokstallarna.

Av de fyra delstudierna som planerades genomgick tre etisk prövning av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping och godkändes (EPN, LiU, 2009-10-13, Dnr: 181-09; EPN, 2010-02-16, Dnr: 2010/50-31 ).

SET (Social emotionell träning) och DISA (Din inre styrka aktiveras) är metoder som används i många kommuner, vilket innebär att våra utvärderings- och forskningsresultat är relevanta också i ett bredare nationellt sammanhang. Resultat från forskning av övriga projekt är i första steget knutet till Katrineholm, men aspekter som rör hälsofrämjande projekt i skolan i mer generell mening, är också giltiga i ett bredare sammanhang.

Med avstamp i en process-utvärdering (se modellen nedan) har vi samlat in datamaterial. I enlighet med den forskningstradition som utvecklats vid tema Barn, Linköpings universitet är forskningsprojektet kvalitativt till sin karaktär.


  

modell2

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Karin zetterqvist nelson

FORSKNINGSPROJEKTLEDARE

Telefon: 013-28 58 93
Fax: 013-28 44 61

E-post: karin.zetterqvist.nelson@liu.se


Externa länkar

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015