Göm menyn

Pågående forskningsprojekt på tema Barn

 


Psykiatrisering av barndomen?

Projekttid:   2015-2018
Finansiär:    Forte, 2,8 milj
Projektledare:    Professor Karin Zetterqvist Nelson, tema Barn, Linköpings universitet.
Medarbetare i projektet: doktorand Peter Skagius, tema Barn, professor Anne-Li Lindgren, SU

 

Gränser för upprättelse: välfärdsstatens historiska ansvar i upprättelseprocesser riktade till offer för vanvård i fosterhem och barnhem.

Projekttid:   2014-2017
Finansiär:    Forte
Projektledare:    Biträdande universitetslektor Johanna Sköld, tema Barn, Linköpings universitet.
Medarbetare i projektet:

 


En professionaliserad röst för barnen? BRIS och det nya samhällskontraktet mellan stat och civilsamhälle

Finansiär:   
Projektledare:    Universitetslektor Karin Osvaldsson Cromdal, tema Barn, Linköpings universitet.
Medarbetare i projektet: Biträdande universitetslektor Johanna Sköld, tema Barn, Linköpings universitet

 

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral: Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känskosocialisation i familj och förskolor

 

Projekttid:   2014-2019
Finansiär:    VR, 18 mlj.
Projektledare:    Professor Asta Cekaite, tema Barn, Linköpings universitet.
Medarbetare i projektet:  


Family learning - för ökat välmående

Projekttid:         2014-2015
Finansiär:          Vårdalsstiftelsen (inklusive Stiftelsen Frimurarbarnhuset och Stiftelsen Majblomman).
Projektledare:   Assistent professor Disa Bergnéhr, Tema Barn
Medarbetare i projektet:

 

Nya hem i Sverige - evakuering av finska krigsbarn under andra världskriget

Projekttid:  2013-2015
Finansiär:   FAS
Projektledare:   Professor Karin Zetterqvist Nelson, tema Barn, Linköpings universitet och Dr. Ann Nehlin, Historiska institutionen, Stocholms universitet
Medarbetare i projektet:   Bitr universitetslektor Johanna Sköld, Tema Barn, Linköpings universitet, Universitetslektor Ingrid Söderlind, ISV, Linköpings universitet

 

Ett förbättrat leende - så skapa ungdomar och ortodontin reglerade bett

Projekttid:  2013-2016
Finansiär:   Vetenskapsrådet (VR), Hum-Sam projekt
Projektledare:   Universitetslektor Anette Wickström, tema Barn, Linköpings universitet
 

Kultur för och av barn

Projekttid:  2010-2014
Finansiär:   Vetenskapsrådet (VR), Hum-Sam, Rambidrag för kulturforskning (HS-KulRam)
Projektledare:   Professor Anna Sparrman, tema Barn, Linköpings universitet
Medarbetare i projektet:  Docent Anne-Li Lindgren, tema Genus, Linköpings universiet, Forskarassitent Tobias Samuelsson, tema Barn, Linköpings universitet, Doktorand David Cardell, tema Barn, Linköpings universitet. Professor Kajsa Ellegård, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

 

Vanvårdsutredningar i ett komparativt perspektiv: bidrag till samhällsvårdade barns internationella historia

Projekttid:    2011-2014
Finansiär:     FAS
Projektledare:   Bitr universitetslektor Johanna Sköld, Tema Barn, Linköpings universitet

 

Socialrådgivning på nätet

Projekttid:  2011-
Finansiär:   Stockholms stad
Projektledare:   Universitetslektor Karin Osvaldsson Cromdal, tema Barn, Linköpings universitet

 

 


 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 19 08:50:18 CET 2015