Göm menyn

Förälder godkändbarn bar

Förälder godkänd. Normer för familj och föräldraskap i utredning och bedömning av adoptionssökande

Barnafödande och familjebildning är frågor som hör hemma i den privata sfären. När det gäller familjebildning genom adoption öppnas emellertid det privata för offentlig insyn. Inför varje adoption prövas de presumtiva föräldrarna i en s k medgivandeutredning. Det är därmed stat och myndigheter som bestämmer vem som får bilda familj, vilket legitimeras med hänvisning till ”barnets bästa” (SFS 1980:620).

 

Adoptionsutredningarna ligger till grund för avgörande beslut som rör såväl barnet som de sökande. För barnet handlar det om rätten till ett gott hem och för de sökande om möjligheten till föräldraskap. Det finns således anledning att granska hur uppdraget att företräda barnet i adoptionsärenden förvaltas. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att granska hur det ansvar staten åtagit sig, att i adoptionsärenden företräda barnets intressen, gestaltas i den praktiska verksamheten när presumtiva föräldrar skall granskas. Mer specifikt syftar studien till att undersöka hur adoptionssökandes lämplighet och kompetens utreds och bedöms, och vilka normer kring föräldraskap och familj som aktualiseras och synliggörs i den processen.

 

Undersökningen omfattar analyser av medgivandeutredningar, d v s de skriftliga utredningar som genomförs inom socialtjänsten och ligger till grund för Socialnämndens beslut om medgivande i adoptionsärenden. Undersökningen omfattar perioden 2009-2012. Drygt 100 utredningar från 54 svenska kommuner har samlats in, och analyseras med fokus på följande frågor:

  • Vilken slags information innehåller utredningen?
  • Hur utformas utredningen med avseende på vems röst som hörs, vems perspektiv som anförs och hur de sökandes berättelse respektive utredarens bedömning lyfts fram?
  • Vilka normer för familj och föräldraskap aktualiseras i texten, dvs hur konstrueras ”den gode föräldern” i utredningen?

          

Judith Lind och Cecilia LindgrenVem är lämplig adoptivförälder?

I adoptionsutredningar vänder de sökande ut och in på sina liv men frågan är vilka normer och värderingar som påverkar bedömningen av vilka som är lämpliga att bli föräldrar. För första gången granskar nu forskare på Tema Barn kommunernas utredningar. (2013-03-14)  Reportage i LiU Magasin


Vem blir en bra förälder?    LYSSNA på Sveriges Radio, Radio Östergötland (2013-03-20)

 

Ceclilia Lindgren, hemsida

 


universitetslektor

Telefon: 013-28 29 27

E-post: cecilia.lindgren@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015