Hide menu

Conferences/Presentations

Konferenser/Presentationer:

Lindgren, Anne-Li (2012). “Enacted childhood naturecultures: imbroglios of human/non-human relations with the example of a theme park”, presenterat på Entanglements of New Materialisms, Tema Genus, Linköpings universitet, 25-26 maj 2012.

Cardell, David (2012).  ”Vad gör Liseberg och Astrid Lindgrens Värld till platser för barn? Perspektiv från en pågående etnografisk studie”, presenterat på symposiet ’Nu vill jag prata’. Barns röster i barnkulturen, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 120323.

Lindgren, Anne-Li (2012). ”Görandet av barndomliga naturkulturer: virrvarr av mänskliga och icke-mänskliga relationer med exempel från en temapark”, presenterat på symposiet ’Nu vill jag prata’. Barns röster i barnkulturen, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 120323.

Anne-Li Lindgren, David Cardell och Tobias Samuelsson: Exploring Child Culture: Learning from children and their families. Explore! International children & museums conference, 7-11 October, Stockholm. Link to the conference programme: http://exploreconference.org/program/day-2/

David Cardell (2013). ’Barns fritid, ett hem för vad? Reflektioner kring idrott, nöjeskonsumtion och kravfylldhet’, Fritidshemsbiennalen 2013, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Campus Norrköping, LiU (130930)

David Cardell, Anna Sparrman, Anne-Li Lindgren & Tobias Samuelsson (2013). 'Doing Parenthood through Children’s (Consumer) Culture', European Sociological Association, ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, University of Turin, Torino.

Anna Sparrman, David Cardell, Anne-Li Lindgren & Tobias Samuelsson (2013). 'The Ontologies of Child Culture', European Sociological Association, ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, University of Turin, Torino.

Tobias Samuelsson, David Cardell, Anna Sparrman & Anne-Li Lindgren (2013). 'Studying Child Culture – Producing Realities', European Sociological Association, ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, University of Turin, Torino.

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman, Tobias Samuelsson och David Cardell (2013). ’Iscensättning av fiktion – sammanblandningar av fiktiva och materiella verkligheter i en temapark’, I rörelse, ACSIS/LiU, Norrköping, 11-13 juni 2013.

Anna Sparrman, David Cardell, Anne-Li Lindgren och Tobias Samuelsson (2013). ‘The ontologies of child culture’, I rörelse, ACSIS/LiU, Norrköping, 11-13 juni 2013.

Anna Sparrman, "Barn som kulturkonsumenter", Göteborg stads barnkulturår, 1 oktober 2012

Samuelsson, Tobias (2012). ”Fenomenmagasinet – en plats för barn eller för deras föräldrar?”, presentation på Ansgarskyrkan i Linköping 121123.

Samuelsson, Tobias (2012). ”Varför älskar barn att gå på Science Center?”, presentation vid ”Populärvetenskaplig vecka” vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 121025.

Lindgren, Anne-Li (2012). Enacted childhood naturecultures: imbroglios of human/non-human relations with the example of a theme park”, presenterat på Entanglements of New Materialisms, Tema Genus, Linköpings universitet, 25-26 maj 2012.

Cardell, David (2012).  ”Vad gör Liseberg och Astrid Lindgrens Värld till platser för barn? Perspektiv från en pågående etnografisk studie”, presenterat på symposiet ’Nu vill jag prata’. Barns röster i barnkulturen, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 120323.

Lindgren, Anne-Li (2012). ”Görandet av barndomliga naturkulturer: virrvarr av mänskliga och icke-mänskliga relationer med exempel från en temapark”, presenterat på symposiet ’Nu vill jag prata’. Barns röster i barnkulturen, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 120323.

Samuelsson, Tobias (2012). ”Världens bästa experimenthus”, presentation vid symposiet ”Nu vill jag prata”. Barns röster i barnkulturen, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 120323.

Samuelsson, Tobias (2012). Vad gör ett Science Center till en plats för barn? Perspektiv från en pågående etnografisk studie, presentation vid Norrköpings utbildningsvetenskapliga seminarieserie (NorrUt), Campus Norrköping, Linköpings universitet, 120321.

Cardell, David (2012). Kultur för och av barn. Projektpresentation, vid "Tema: Barndomsforskning.
Inspiration og dialog mellem barndomsforskningsmiljøerne i Linköping – DPU – RUC", Roskilde Universitet, Roskilde, 120119.

Sparrman, Anna (2011). Visual documentation. Visual discourses of amusement and entertainment places, paperpresentation vid konferensen 2nd International Visual Methods Conference, The Open University, Milton Keynes, UK, 110913-15.

Samuelsson, Tobias och Anne-Li Lindgren (2011). Kultur för och av barn – presentation av forskningsresultat från ett pågående forskningsprojekt. Presentation vid årsmöte för Föreningen Svenska Science Center vid Fenomenmagasinet i Linköping, 110915.

Samuelsson, Tobias (2011). Utbildning – underhållning – umgänge – Vad gör barn på Science Center?, paperpresentation vid Nätverket för barndomsforskning Uppsala universitet, Uppsala, 110818.

Cardell, David (2011). The Imagined "Child" in Theme and Amusement Park Studies, paperpresentation vid konferensen Multiple Childhoods/Multidisciplinary Perspectives: Interrogating Normativity in Childhood Studies Camden, NJ, Rutgers University, USA, 110520

Sparrman, Anna (2011). Culture for and by children – what is that? Invited Lecture to the higher seminar for Childhood research, Karlstads universitet, Karlstad. Mars

Sparrman, Anna (2010). Culture for and by children –entertainment, money and learning. Presentation vid Nätverket för barndomsforskning Stockholms universitet, Stockholm, 100819.

Cardell, David och Anna Sparrman (2010). Micro-geographies of consumption – children’s mapping of an amusement park, paperpresentation vid konferensen Child and Teen Consumption Linköpings universitet, Campus Norrköping, 100622.


Intervjuer:

David Cardell intervjuades om projektet i artikeln ”Barnfamiljerna – snart vet vi hur de tänker” vilken publicerades i Liseberg runt. Personaltidning för dig inom Liseberg, 2011 nr. 3, Juni: 12.

Information

Project duration: 2010-2014

Funder: Vetenskapsrådet (VR), Hum-Sam, Rambidrag för kulturforskning (HS-KulRam)

Contact person:

Anna Sparrman
+46 13 28 29 64
anna.sparrman@liu.se

 

 

 

Related links


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Fri Mar 20 16:50:39 CET 2015