Göm menyn

Publikationer

Lindgren, A & Sparrman, A, Blogging Family-like Relations when visiting Theme and Amusement Parks: The Use of Children in Displays Online, Culture Unbound, Vol 6, Article 55, 997-1013. DOI: 10.3384/cu.2000.1525.146997.

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman, Tobias Samuelsson, and David Cardell (2014) 'Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park', i Childhood

Samuelsson, Tobias (2014) Barns handlingsutrymme i ett alltmer institutionaliserat vardagsliv - Ett barndomssociologiskt perspektiv. I Larsson, Hans Albin (red.) 14 röster kring samhällstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier & didaktik. (s. 95-115)

David Cardell (2013). ’Tema- och nöjesparker: drivkrafter och definitioner’, i Syssner, Josefina & Kvarnström, Lars (red.). Det turistiska fältet och dess aktörer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Cardell, David and Sparrman, Anna (2012) Enacting money at an amusement park. In Anna Sparrman, Bengt Sandin and Johanna Sjöberg eds. Situating child consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumption, pp. 115-132. Lund: Nordic Academic Press.

Sparrman, Anna (2011) Barnkulturens sociala estetik. Locus, 3: 25-44.

 

vpNu vill jag prata!
Barns röster i barnkulturen

Karin Helander (red) (2013). Stockholms universitetsbibliotek.

Kapitel i boken av David Cardell, Anne-Li Lindgren, Tobias Samuelsson (innehållsförteckning)

Hur gör barn sina röster hörda? I vilken utsträckning är barn delaktiga i radio, TV och på teaterscenen? Lyssnar vuxenvärlden på barn och hur tolkas barnens utsagor?

Barnperspektiv och delaktighet är begrepp som - i svallvågorna efter FN:s konvention om barnets rättigheter - under senare år starkt inpsirerat barnkulturen i både forskning och praktik.

I denna skrift diskuteras olika spekter på hur barns röster gör sig hörda och hur vuxenvärlden lyssnar, hanterar och tolkar barns utsagor. Perspektiven är många och skiftande. Förskolebarns lek som förhandlingsarena beskrivs och hur vuxna lyssnar (eller inte) till barns röster i skolans värdepedagogiska arbete. Vad vill barn veta när de själva får fråga i folosofiska samtal? Läsaren får ta del av va banr berättar om Kamratpostens insändare. Författarna tar upp hur bardomsedeal iscensätts och vad barn säger, känner och gör i nöjesparker och i Science Center samt hur barn involveras som medforskare inom olika forskningsfält.

Skriften är ett resultat av symposiet "Nu vill jag prata" - Barns röster i barnkulturen på Centrum för barnkulturforskning våren 2012. Författarna är främst akademiska foskare från olika discipliner och universitet, men också ett par forskande praktiker inom barnkulturens breda fält.

 


kon

Under konstruktion. Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012

Kapetel 3: Effekter och konsekvenser

Anne-Li Lindgren:  Kultursamverkans modellen och konsekvenser för barn och unga

www.skl.se/publikationer

 

 

 

Mastersuppsatser skrivna inom projektet:

Randall, Moragh (2012). Children's museums' websites: contemporary cultural expressions for children. Master Thesis in Child Studies. The Department of Thematic STudies - Child Studies, Linköping University.   part II

Boisjoli, Vance (2011). Experiencing Ocean Park: Children Consuming Culture and Nature. Master Thesis in Child Studies. The Department of Thematic Studies – Child Studies, Linköping University

de Lange, Magdalena (2011). Sensibilities: Children's cultural expression of their school field trip to a tropical spice garden and butterfly farm. Master Thesis in Child Studies. The Department of Thematic Studies – Child Studies, Linköping University    part II


 

Information


Projekt pågår: 2010-2014

Finansiär:  Vetenskapsrådet (VR), Hum-Sam, Rambidrag för kulturforskning (HS-KulRam)

Kontaktperson: 

Anna Sparrman
+46 13 28 29 64
anna.sparrman@liu.se

 

 

relaterade länkar


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 31 12:51:00 CEST 2015