Göm menyn

Forskning vid tema Barn

child_topp 
Den forskning som bedrivs vid tema Barn syftar till att öka våra kunskaper om barns villkor och till att ge oss möjligheter att förstå hur omvärlden ter sig ur barns perspektiv. Forskningen rör barns strategier och handlande i olika sammanhang liksom de yttre betingelser som skapar ramar för barn. Vi kan uttrycka det som att barndom betraktas både som en social konstruktion där barn är medlemmar och som en struktur för deras konstruerande av sig själva och sin tillvaro. Tema Barns uppdrag innebär att utgöra en miljö för samhällsrelevant, tematiskt upplagd forskning om barn. Detta innebär att förena en perspektivmedvetenhet med ett nytt sätt att ställa frågor.
 


Tema Barns forskning kan karaktäriseras via metodval och val av forskningsområde. I avseende på forskningsområden kan ett antal sådana urskiljas
 

  • Barndomshistoria och välfärdsstatens inverkan på barndomens utformning alltså relationen stat/medborgare.
  • Institutioner som förskola/skola som en arena där normeringsprocesser verkar, men där också barn använder arenan för att utforska möjliga barnliv och där kön och identitet görs.
  • Barns symbolsystem som uttryck för sätt att förstå världen och som ett verktyg i kommunikationsprocessen.
  • Kommunikationsmönster inom vård och socialt behandlingsarbete.

I avseende på perspektiv- och metodval kan på samma sätt olika ansatser urskiljas

  • Diskursanalys baserad på dokument av olika slag som statligt och kommunalt material, riksdagsdebatt eller läroplaner samt diskursanalys baserad på mediaprodukter.
  • Diskursanalys baserad på samtal i olika institutionella sammanhang.
  • Etnografisk ansats både traditionellt antropologiskt fältarbete och pedagogisk etnografi.
  • Barndomssociologiska ansatser som kombinerar medieetnografisk metod med observationer och samtal.

 

Kalendarium

Kontaktpersoner

Avdelningschef
Asta Cekaite
E-post:  asta.cekaite@liu.seAlla på Tema Barn


 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 12 09:25:28 CEST 2016