Göm menyn

Internt

På denna sida hittar du en rad länkar och dokument som kan vara användbara. Vissa av sidorna har begränsad tillgänglighet och är markerade med (*). Det innebär att de kräver inloggning. Alla som jobbar på Tema Barn ska ha behörighet att logga in på dessa sidor. Om du saknar behörighet, kontakta Eva Danielsson.

Administration ledning


Dokument och protokoll - tillgängligt för tema Barn

Under protokoll hittar du protokoll från temanämnden och arbetsplatsträffarna samt minnesanteckningar från lärarmötena.

(För protokoll från IS, se www.tema.liu.se/tema-anställd)


Protokoll lärarmöte (*) >>

Arbetsplatsträff (APT)

Blanketter

Rumsfördelning

Bilder Tema barn


 

Från Kalendariet

Här skulle ett RSS-flöde visats. Att det inte gör det kan bero på att RSS-flödet innehåller fel eller att länken till RSS-flödet är fel. Om detta inträffat för ett RSS-flöde du vet fungerar bör du höra av dig via gällande supportkanaler.


Läs mer i Kalendariet

 

Seminarier på tema Barn

Kontaktpersoner 

Avdelningschef
Karin Zetterqvist Nelson

E-post: 
karin.zetterqvist.nelson@liu.se

 


Alla på Tema Barn

 

 

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 23 09:32:17 CEST 2017