Göm menyn

Publikationer

 

Avhandling

Andrén, Mats (2010). Children's Gestures from 18 to 30 months. PhD thesis. Lund University: Centre for Languages and Literature.

Artiklar och bokkapitel

Andrén, Mats (accepted). Multimodal constructions in children: Is the headshake part of language? Gesture.
Andrén, Mats (accepted). Att beskriva gester och handlingar. ("To describe gestures and actions."). In: Holsanova, Jana, Andrén, Mats & Cecilia Wadensjö (Eds.). Syntolkning — Forskning och Praktik. ("Audio Description for the Blind — Research and Practices"). Lund: Lund University Cognitive Studies (LUCS).
Andrén, Mats (2014). On the lower limit of gesture. In: Seyfeddinipur, Mandana and Gullberg, Marianne (Eds.), From Gesture in Conversation to Visible Action as Utterance: Essays in honor of Adam Kendon. Amsterdam: Benjamins, pp. 153–174.
Andrén, Mats (2014). Children's Gestures in Sweden. In: Cornelia Müller, Alan Cienki, Ellen Fricke, Silva H. Ladewig, David McNeill and Jana Bressem (Eds.), Body – Language – Communication: An International Handbook on Multimodality in Human Interaction. (Handbooks of Linguistics and Communication Science 38.2.) Berlin: De Gruyter Mouton, pp.1282–1289.
Andrén, Mats (2014). Book Review: Gesture and multimodal development: John Benjamins (2012). First Language, 34(3), 292–295.
Andrén, Mats (2012). The social world within reach: Intersubjective manifestations of action completion. Journal of Cognitive Semiotics, 4(1), 139–166.
Andrén, Mats (2011). The organization of children’s pointing stroke endpoints. In: Gale Stam & Mika Ishino (Eds.), Integrating Gestures: The interdisciplinary nature of gesture. Amsterdam: John Benjamins, pp. 153-162.
Andrén, Mats, Sanne, Johan & Linell, Per (2010). Striking the balance between formality and informality in safety-critical communication: Train traffic control calls. Journal of Pragmatics, 42(1), 220–241.
Zlatev, Jordan & Andrén, Mats (2009). Stages and transitions in children’s semiotic development. In: Jordan Zlatev, Mats Andrén, Carita Lundmark & Marlene Johansson Falck (Eds.), Studies in Language and Cognition. Newcastle: Cambridge Scholars, pp. 380–401.
Zlatev, Jordan, Andrén, Mats, Johansson Falck, Marlene & Lundmark, Marlene (2009). Bringing language and cognition back together again. In: Jordan Zlatev, Mats Andrén, Carita Lundmark & Marlene Johansson Falck (Eds.), Studies in Language and Cognition. Newcastle: Cambridge Scholars, pp. 1–15.
Zlatev, Jordan, Brinck, Ingar & Andrén, Mats (2008). Stages in the Development of Perceptual Intersubjectivity. In: Francesca Morganti, Antonella Carassa & Giuseppe Riva (Eds.), Enacting Intersubjectivity: A cognitive and social perspective to the study of interactions. Amsterdam: IOS Press, pp. 117–132.

Bokredaktör

Holsanova, Jana, Andrén, Mats & Cecilia Wadensjö (Eds.) (in preparation). Syntolkning — Forskning och Praktik. Lund: Lund University Cognitive Studies (LUCS).
Johansson, Victoria, Carling, Gerd, Holmer, Arthur, et al. (2013). Språket, människan och världen. Lund: Studentlitteratur. I served as editor of Chapter 4: Att lära sig språk ("To learn language")
Zlatev, Jordan, Andrén, Mats, Lundmark, Carita & Johansson Falck, Marlene (Eds.) (2009). Studies in Language and Cognition. Newcastle: Cambridge Scholars.

 

 

 

 

 

 

 

Universitetslektor

Telefon: 013-28  69 65
Fax: 013-28 29 00

E-post: mats.andren@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: mats.andren@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015