Göm menyn

Mats Andrén

Bakgrund

Fram tills nyligen, från 2005 till 2015, jobbade jag på Språk och Litteraturcentrum på Lunds Universitet, först inom lingvistik (allmän språkvetenskap) och på senare tid inom det nya ämnet Kognitiv Semiotik. Sedan 2012 sitter jag med i styrelsen för the International Society for Gesture Studies. Mitt arbete på Linköpings Universitet och Tema Barn påbörjades mars 2015.

Forskningsintressen

Min forskning handlar om barns kommunikation, socialisation, och utveckling, med särskilt fokus på kroppens roll. Min avhandling (Andrén 2010) handlade om barns gester från 18 till 30 månader: vilka gester man finner hos barn i dessa ålder, hur de används som en integrerad del av yttranden tillsammans med talspråk, och hur detta förändras över tid.

Nuvarande forskningsprojekt

Communicating emotions, embodying morality: A sociocultural perspective on affective and moral socialization in families and in early education. Projektledare: Asta Cekaite.

Ytterligare information

Mer information finns på min personliga forskningshemsida.

Keywords

barn; kommunikation; sosialisation; språk; gester

Publikationer

Avhandling

Andrén, Mats (2010). Children's Gestures from 18 to 30 months. PhD thesis. Lund University: Centre for Languages and Literature.

Artiklar och bokkapitel

Andrén, Mats (accepted). Multimodal constructions in children: Is the headshake part of language? Gesture.
Andrén, Mats (accepted). Att beskriva gester och handlingar. ("To describe gestures and actions."). In: Holsanova, Jana, Andrén, Mats & Cecilia Wadensjö (Eds.). Syntolkning — Forskning och Praktik. ("Audio Description for the Blind — Research and Practices"). Lund: Lund University Cognitive Studies (LUCS).
Andrén, Mats (2014). On the lower limit of gesture. In: Seyfeddinipur, Mandana and Gullberg, Marianne (Eds.), From Gesture in Conversation to Visible Action as Utterance: Essays in honor of Adam Kendon. Amsterdam: Benjamins, pp. 153–174.
Andrén, Mats (2014). Children's Gestures in Sweden. In: Cornelia Müller, Alan Cienki, Ellen Fricke, Silva H. Ladewig, David McNeill and Jana Bressem (Eds.), Body – Language – Communication: An International Handbook on Multimodality in Human Interaction. (Handbooks of Linguistics and Communication Science 38.2.) Berlin: De Gruyter Mouton, pp.1282–1289.
Andrén, Mats (2014). Book Review: Gesture and multimodal development: John Benjamins (2012). First Language, 34(3), 292–295.
Andrén, Mats (2012). The social world within reach: Intersubjective manifestations of action completion. Journal of Cognitive Semiotics, 4(1), 139–166.
Andrén, Mats (2011). The organization of children’s pointing stroke endpoints. In: Gale Stam & Mika Ishino (Eds.), Integrating Gestures: The interdisciplinary nature of gesture. Amsterdam: John Benjamins, pp. 153-162.
Andrén, Mats, Sanne, Johan & Linell, Per (2010). Striking the balance between formality and informality in safety-critical communication: Train traffic control calls. Journal of Pragmatics, 42(1), 220–241.
Zlatev, Jordan & Andrén, Mats (2009). Stages and transitions in children’s semiotic development. In: Jordan Zlatev, Mats Andrén, Carita Lundmark & Marlene Johansson Falck (Eds.), Studies in Language and Cognition. Newcastle: Cambridge Scholars, pp. 380–401.
Zlatev, Jordan, Andrén, Mats, Johansson Falck, Marlene & Lundmark, Marlene (2009). Bringing language and cognition back together again. In: Jordan Zlatev, Mats Andrén, Carita Lundmark & Marlene Johansson Falck (Eds.), Studies in Language and Cognition. Newcastle: Cambridge Scholars, pp. 1–15.
Zlatev, Jordan, Brinck, Ingar & Andrén, Mats (2008). Stages in the Development of Perceptual Intersubjectivity. In: Francesca Morganti, Antonella Carassa & Giuseppe Riva (Eds.), Enacting Intersubjectivity: A cognitive and social perspective to the study of interactions. Amsterdam: IOS Press, pp. 117–132.

Bokredaktör

Holsanova, Jana, Andrén, Mats & Cecilia Wadensjö (Eds.) (in preparation). Syntolkning — Forskning och Praktik. Lund: Lund University Cognitive Studies (LUCS).
Johansson, Victoria, Carling, Gerd, Holmer, Arthur, et al. (2013). Språket, människan och världen. Lund: Studentlitteratur. I served as editor of Chapter 4: Att lära sig språk ("To learn language")
Zlatev, Jordan, Andrén, Mats, Lundmark, Carita & Johansson Falck, Marlene (Eds.) (2009). Studies in Language and Cognition. Newcastle: Cambridge Scholars.

 

 

 

Universitetslektor

Telefon: 013-28  69 65
Fax: 013-28 29 00

E-post: mats.andren@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: mats.andren@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 19 15:44:45 CEST 2015