Göm menyn

Bengt Sandin

Min forskning har rör barndomens förändring under perioden från 1600 till det sena 20 århundradet.  Jag har intresserat mig för barnarbete, skola, gatubarn, välfärdssystem, mediepolitik och barndomens konstruktioner.  Den forskning och det miljöbygge jag har deltagit och varit en del av har på ett grundläggande sätt etablerat forskningen om barn i ett historiskt perspektiv som en central del i barnforskningen och i forskningen kring skola och välfärdsbygge.  Centrala resultat i denna forskning rör just barns aktörskap och betydelse för centrala kulturella och politiska processer. Samtidigt har den historiska forskningen kunnat problematisera samhällsvetenskapliga rön om barns villkor och utveckling och peka på hur barndom förhandlas i olika kontexter. Denna kunskap är central i analysen av politiska beslut och utveckling av policy kring barn.  Jag är nu engagerad i att utveckla forskningsprojekt om barns rättigheter, barnombudsmannens historia samt ett projekt om barnbidragets historia och arbetar med en studie om hur barn som omhändertagits för samhällsvård kompenseras i fall av vanvård.

Keywords:

Some lecture topics

  • Street Urchins and the Surveillance of the Urban Scene in Early Modern Swedish Towns
  • Child Labour, Protective Legislation and Education
  • Romantic, Dangerous and Competent Children. A perspective on the history of Childhood in Sweden.
  • Children, Childhood and the Changing Welfare State
  • From difference to likeness – a perspective on the changing childhood during the 20 th century in Sweden.

Academic positions (selected)

Fellow at the Centre for Advanced Study in the Behavioural Sciences (CASBS) Stanford in 2006-2007.
Dean at the faculty of Arts and Sciences in Linköping.1997-  31/12 2005.
Professor at the Dept of Child Studies (TEMA Barn) at the University of Linköping. 1/12 89  (Chair of the Department of Child Studies 1/12 89 - 30/6-92, 1/7 94 – 97, 2008 cont)
Director of Pomona College (California USA) study abroad program i Lund 1985- 1990.

Academic committees, Societies and Adwards (Selected)

Board Member at FAS 2010- cont
President of the Society for the Study of Children and Youth 2011-2013 (vice president 2009-11)  (SHCY)
Member of the Ex board of the Society for the Study of Children and Youth 2005-2009  (SHCY)
Network Chair for the Childhood network at the European Social Science History association. ESSHA 1999- cont
Member of the Swedish Council for Planning and Coordination of Research - Committee on Youth Studies. 1991-1996 (Forskningsrådsnämnden- ungdomsforskning)
Member of the Advisory Board of Research at the Board of Education in Sweden 1989-91 (SÖs vetenskapliga råd)
Chairman for the evaluating committee Norsk Centre for Barneforskning for the Norwegian National Research Board. 1997
Expert - evaluating applications for the Swedish research funds. RJ, FAS, HSFR, VR UVK. –
Nominated the University of Linköping Leadership Award, 2010 – Honorary citation 2010
Andrew W Mellon Foundation Stipend, CASBS, California, USA  2006-2007
The Tegnér-Oehlenschlägerska Award for the best dissertation in the Humanities between 1984 - 1987 given by the Faculty of Arts at the University of Lund in 1987.

Editorial boards

Socialvetenskaplig tidskrift (Lund) 1996 – (Journal of Social Work) 
Arkiv för studier i Arbetarrörelsens och Arbetarklassens Historia 1992 - (Journal of Labour and Working Class History)
Journal of History of Children and Youth 2008 - cont
Barn. Tidskrift Trondheim (Norsk Center for Börneforskning)  2007 -

Recent grants current

2009 -2013, VR Barnet, familjen och staten: barnrättighetsregimer i Sverige, Frankrike och USA, 1900-2000. Vetenskapsrådet medsökande. Huvudsökande Lars Trägård, Ersta Sköndal Medsökande tillsammans Lisa Tiersten Columbia och Salonen Lunds Universitet. 0,5 milj

2009 Folkhälsoinstitutet. Samverkan om föräldrastöd i Östergötland - kommunala strategier för föräldrastöd 2010-2011. Huvudsökande. 3,5 miljoner

2008 Folkhälsoinstitutet. Forskning om utveckling av lokalt hälsofrämjande arbete i Katrineholm avseende barns och ungas fysiska och psykiska hälsa 2009 - 2011. Huvudsökande 4 miljoner.

2006 Planeringsprojekt. Barn med läs- och skrivsvårigheter - specialpedagogiska insatser och åtgärder ur ett barndomshistoriskt perspektiv. VR, Ubildningsvetenskap. Huvudsökande: Bengt Sandin. (Utgångspunkt för ansökningar-pågående arbete)

2006-2010 Den svenska barn- och ungdomspsykiatrin 1945-2000 – policy och behandlingsideologi ur ett barndomshistoriskt perspektiv. FAS, Omsorg och sociala relationer. FAS, 1,2 milj beviljat. Huvudsökande: Karin Zetterqvist Nelson. (Pågående projekt)

Interaction with Stakeholders

Member of the Scientific Board of Advisers at the Swedish Ombudsman of Children. 1996-2007

Scientific (PI) in the steering committee in the project on Media, Modernisation and Welfare in  cooperation with  Stiftelsen Etermedierna (Ethermedia foundation) 1998- 2005

Member of the Advisory board on Parental Support Program at the (FHI)Swedish Institute of Public Health 2010 cont.

Member and Scientific Head of the Board on Parental Support Program in the Community of Linköping.

Member of the Advisory Board of Research at the Board of Education in Sweden 1989-91 (SÖs vetenskapliga råd)

Ph D students – current

Zulmir Becevic 2009, Utsatthetens röster (2015)
Mathilda Hallberg 2009,
Johanna Sjöberg 2006, I marknadens öga: Barn och visuell konsumtion (2013) (prel.)
Åsa Pettersson 2006, TV FOR CHILDREN: How the Swedish Public Service Television Imagines a Child Audience (2013) (prel) Bihandledare

Fridrike Gerlach 2008, Familjestrategier och fosterbarnsvård. (Family Strategies and Fostercare)

Ulrika Norburg 2007 Medborgarskap, normalitet och avvikelse bland barnen på Hall. (Citizenship and the Delinquent) 

Lisbeth Hurtig 2007 Förhandlingen av skolans normaliteter (Negotiating the Normal in Swedish Schools)

Thomas Dahl, 2005, Välfärdstaten, professionerna och barns farliga värld. (Civil Society, State Welfare and the Colonisation of Childhood)


Selected publications

2013 with Zetterqvist Nelson, Karin & Sandin, Bengt (Accept. for publication) Psychodynamics in child psychiatry in Sweden: from political vision to treatment ideology, 1945–1985. History of Psychiatry.

2013, Infanticide and Abortion in Sweden. The Routledge History of Childhood in the Western World ed Paula Fass Routledge NY

2012 Children and the Swedish Welfare State:  From Different to Similar in Reinventing Childhood After World War II. Ed Paula Fass & Michael Grossberg  University of Pennsylvania press.

2010, Education.  Chapter 5: Volume, The Age of Empire, 1800---1900.  History of Childhood in the West.  Berg Publisher

2010 Neither Fish nor Fowl. Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000 with Maija Runcis. Nordic Academic Press Falun.

2009 "Foetal identity redefined – notes on he changing identity of the foetus in the nineteenth and early twentieth centuries.”  In Barn, barndom och föräldraskap red A_M Markström et al Carlssons, Stockholm. pp 32-53

2009 “Introduction” with Harvey J. Graff, in Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund pp 7-13

2009 Funeral Processions, Street Urchins, Education, and Surveillance in Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund pp 143-162

2009 Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund  
 

 


PROFESSOR

Telefon: 013-28 29 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: bengt.sandin@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: bengt.sandin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 01 08:42:08 CET 2016