Göm menyn

Ph D students - current

Thomas Dahl,  Välfärdstaten, professionerna och barns farliga värld. (Civil Society, State Welfare and the Colonisation of Childhood.

Mathilda Hallberg, Images of Children and the Construction of Parenting and State Responsibility in the Welfare State 1930-1945.

Elin Låby,  Through the eyes of children. Drawing competitions and changing childhoods 1930-1960 

Sofia Littmark, Parental Support and the Changing Welfare System 1960. 2010

Ph D students - graduated

(Monika Edgren 1994, Tradition och förändring (Lund)(in part)(Female Labour and social change)

Maria Sundkvist 1994, De vanartade barnen. ( LiU) (Delinquent Children, Conflicts and Cooperation between children,(Parents and the Childrens Welfare Board in Norrköping 1903-1925)

Gena Weiner 1995, De räddade barnen. (LiU) (The Saved Children)

Mats Sjöberg 1996, Att säkra framtiden skördar. (LiU)(Securing future harvests – child labour in the Swedish countryside)

Ulf Jönsson 1998, Bråkiga lösaktiga och nagelbitande barn. (LiU)  (Child Guidance Clinics ) 

Ingrid Söderlind 1998, Barnhem för flickor. (LiU) (Orphanages for Girls)

Ole Olsen 1999, Från arbete till hobby. (LiU) ( From work to hobby – childrens spare time)

(Marion Leffler 1999, Böcker, bildning, makt (Lund) (in part) (Books, education and power))

Anne Li Lindgren 2000, Att ha barn med är en god sak. (LiU) (Radio  Broadcast for Children)

Ann-Charlotte Munger 2000, Stadens barn på landet. (LiU) (Urban Children and  Summer Camps)

Judith Areschough. (Lind) 2001, Det sinneslöa skolbarnet. (LiU) (The feeble minded schoolchild)

Roger Klinth 2002 Att göra pappa med barn. (LiU) (Making Daddy Pregnant: The Swedish Papa Politics 1960-1995)

Eva Gullberg, 2004, Det välnärda skolbarnet. (LiU) (Children and Food politics)

Cissi Lindgren; 2006,  En riktig familj. Adoption, föräldraskap och Barnets Bästa 1917-1975 (Adoption Politics and Welfare Systems, The best interest of the child) 

Jonas Qvarsebo 2006, Skolbarnets fostran.  Enhetsskolan, agan och politikens om barnet 1946-1962 (Education and the Physical Integrity of Children in the Age of Comprehensive Education)

Thom Axelsson 2007, Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950. febr 16 Skolans organisering och vetandet om barn 1900 – 1950.   (I QTesting and the Normal)

Ann Nehlin, 2009  Exporting visions and saving children: the Swedish Save the Children Fund

Pär Widèn, 2010,  Kampen om betygen. Betygsättning och normalisering.

Johanna Sjöberg, 2013, I marknadens öga, Barn och visuell konsumtion (In the eye of the market, children and visual consumption)

Åsa Pettersson, 2013, TV for Children, How Swedish Public Service television imagines a child audience.

Ulrika Norburg  Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?: Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940 (Citizenship and the Delinquent) 2015

 

 


PROFESSOR

Telefon: 013-28 29 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: bengt.sandin@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: bengt.sandin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 27 13:54:06 CEST 2016