Hide menu

Publications

 


Selected publications

 

Journals – peer reviewed

2013 with Zetterqvist Nelson, Karin & Sandin, Bengt (Accept. for publication) Psychodynamics in child psychiatry in Sweden: from political vision to treatment ideology, 1945–1985. History of Psychiatry.

2007, “National Citizenship and Early Policies Shaping ‘The Century of the   Child’ in Sweden and the United States” with Kriste Lindenmeyer in Journal for the History of Children and Youth vol 1

2005, “The politics of reading and writing problems: changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century.”  With Karin Zetterquist Nelson in History of Education, March vol 34 no 2, 1-17.

Chapters in Edited volumes – peer reviewed

2013, Infanticide and Abortion in Sweden. The Routledge History of Childhood in the Western World ed Paula Fass Routledge NY

2012,  Children and the Swedish Welfare State:  From Different to Similar in Reinventing Childhood After World War II. Ed Paula Fass & Michael Grossberg  University of Pennsylvania press.

2010, Education.  Chapter 5: Volume, The Age of Empire, 1800-1900.  History of Childhood in the West.  Berg Publisher.

2009, “Coming to terms with Child Labor-History of Child Welfare Policy”  in Child Labor World Atlas: a Reference Encyclopedia . ed . Hugh Hindman,  M.E. Sharpe NY 

Books

2010,  Neither Fish nor Fowl. Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000 with Maija Runcis.  Nordic Academic Press, Falun.

2009, Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund.

2006,  Utbildningsvetenskap – with Roger Säljö. En antologi på uppdrag av vetenskapsrådets kommitté för utbildningsforskning)  (Educational Science – Politics of Forming a scholarly arena. A book project for the Swedish Research Council with Roger Säljö, Carlssons förlag)

2006 Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildning i etern.  Statlig radio, i allmänhetens tjänst eller public service.  Utbildningsprogram som kulturellt och politiskt problem (Media, Modernization and the Welfare State. Forming the Swedes and the Politics of Educational Media. With  Maija Runcis.  Arkiv förlag

 

Other articles and books 

2014 Swedish Childhoods from the Era of Great Power to the Welfare State in Swedish Wooden Toys Ed. Amy F. Ogata and Susan Weber. Yale University Press  pp 9-35.

2013 Bengt, Sandin  The History of Children’s Well-Being in the West.  Ben-Arieh, Asher, Casas, Ferran, Frones, Ivar. and Korbin, Jill E. (Eds.) (in press) Handbook of Child Well-Being. Theories, Methods and Policies in Global Perspective. Dorcrecht:

2009, “Foetal identity redefined – notes on the changing identity of the foetus in the nineteenth and early twentieth centuries.” In Barn, barndom och föräldraskap red A_M Markström et al  Carlssons, Stockholm. pp 32-53 

2009, Funeral Processions, Street Urchins, Education,  and Surveillance in Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund  pp 143-162

2009, ”Normalitetens förhandling och förvandling. Barndom, föräldraskap och skola.” (with LC Hyden and Judith Lind.) Brutus Östlings förlag,  Stehag Introduction to an edited volym by Judith Lind. Negotiating and transforming normality. Childhood, Parenting and Schools.)

Popular science

2011, ” Föräldraskap - ett konstant samhällsproblem”  Locus 2011:2 Barndomar, politik och historiska uppgörelser.

2009, ”Anstaltsvården av unga i början av 1900-talet: En fråga om fostran”, med Maria Sundkvist  i Ligga till last: fattigdom och utsatthet – socialpolitik och socialt arbete under 100 år red  Hans Swärd och Marie Anne Egerö

2009,  “Ordning, makt och samvete. C E Hagdahl och fängelsereformen under det tidiga 1800-talet”  i I Hagdahls smak red Lindqvist G & Adelswärd V., ed Carlssons, Stockholm s 42-74

 

- 2009

2009 Education – negotiating childhood. Chapter 5: Education. Volume, The Age of Empire, 1800-1900. History of childhood in the west. Berg Publisher. In Press

2006 Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildning i etern. Statlig radio, i allmänhetens tjänst eller public service. Utbildningsprogram som kulturellt och politiskt problem (Media, Modernization and the Welfare State. Forming the Swedes and the Politics of Educational Media. With Maija Runcis. Arkiv förlag

2006 Utbildningsvetenskap – Tillsamman med Roger Säljö. En antologi på uppdrag av vetenskapsrådets kommitté för utbildningsforskning) (Educational Science – Politics of Forming a scholarly arena. A book project for the Swedish Research Council with Roger Säljö, Carlssons förlag)

2005 “Ungdomens historia” (History of Youth) Conference paper published in Varken barn eller vuxen – ungdomsmedicin i praktiken. (Neither child nor grownup- youth medicin in practise) Läkardagarna i Örebro. Gothia

2005 Normalitetens förhandling och förvandling. Barndom, föräldraskap och skola. (with LC Hyden and Judith Areschoug. Introduction to an edited volym by Areschough Judith Negotiating and transforming normality. Childhood, Parenting and Schools. ) Brutus Östlings förlag, Stehag

2005 Mechanism of Inclusion or Exclusion? Report to CISH SYDNEY 2005 SPECIALISED THEME Nº 26 by Antonia Novoa & Bengt Sandin

2005 “Ungdomens historia” (History of Youth) Conference paper published in Varken barn eller vuxen – ungdomsmedicin i praktiken. (Neither child nor grownup- youth medicin in practise) Läkardagarna i Örebro. Gothia

2005 Normalitetens förhandling och förvandling. Barndom, föräldraskap och skola. (with LC Hyden and Judith Areschoug. Introduction to an edited volym by Areschough Judith Negotiating and transforming normality. Childhood, Parenting and Schools. ) Brutus Östlings förlag, Stehag

2005 Utbildningsvetenskap – ett fält under formering – (prel titel. Together with Roger Säljö. En antologi på uppdrag av vetenskapsrådets kommitté för utbildningsforskning) (Educational Science – Politics of Forming a scholarly arena. A book project for the Swedish Research Council with Roger Säljö, Published; Carlssons förlag)

2005 “The politics of reading and writing problems: changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century.” With Karin Zetterquist Nelson in History of Education, March vol 34 no 2, 1-17.

2005 Samhällsproblem och experter., Knark och Läskunnighet i Utbildningsprogrammen, ed. Arkiv förlag (Social problems and .Experts, Drugs and Reading in Educational Media. ed) 

2005 Mechanism of Inclusion or Exclusion? Report to CISH SYDNEY 2005 SPECIALISED THEME Nº 26 by Antonia Novoa & Bengt Sandin

2005 “Ungdomens historia” (History of Youth) Conference paper published in Varken barn eller vuxen – ungdomsmedicin i praktiken. (Neither child nor grownup- youth medicin in practise) Läkardagarna i Örebro. Gothia

2005 Utbildningsvetenskap – ett fält under formering – (prel titel. Together with Roger Säljö. En antologi på uppdrag av vetenskapsrådets kommitté för utbildningsforskning) (Educational Science – Politics of Forming a scholarly arena. A book project for the Swedish Research Council with Roger Säljö, Published; Carlssons förlag)

2005 “The politics of reading and writing problems: changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century.” With Karin Zetterquist Nelson in History of Education, March vol 34 no 2, 1-17.

2005 Samhällsproblem och experter., Knark och Läskunnighet i Utbildningsprogrammen, ed. Arkiv förlag (Social problems and .Experts, Drugs and Reading in Educational Media. ed)

2003 “Childhood and the Welfare States” (with Ning de Conink Smith) in Encyclopedia of Childhood. MacMillan Press NY NY

2003 “Childhood and the State. A review of 2 nd international conference by the Society for the History of Childhood and Youth” 26 –27 June 2003 for H-Education Conference Review together with 7 colleagues.) (also accepted to be published in a shorter version in Historisk Tidskrift 2003/4 together with 7 colleagues.)

2003 Barns bästa och välfärdstaten.(In the Best Interest of Children. Changing notions of childhood and the late welfare state )(ed. together with Gunilla Halldén, Brutus Östlings förlag Symposium. 2003).

2003 “Från särart till likart – barndomen och välfärdstatens förändring In Barns bästa och välfärdstaten. Changing notions of childhood and the late welfare state (together with Gunilla Halldén, Brutus Östlings förlag Symposium. 2003).

2003 “Childhood and the Welfare States” (with Ning de Conink Smith) in Encyclopedia of Childhood. MacMillan Press NY NY

2003 Understanding Literacy in its Historical Contexts: Past Approaches and Work in Progress. Guest Editor with H.J. Graff and Alison Mackinnon Interchange vol 34, Number 2& 3. 2003. Kluwer Academic Publisher. Netherlands.

“Literacy, Religion, Gender, and Social History: A Socio-Cultural History for the 21st Century” in Interchange vol 34 pp 117-122 Kluwer Academic Publisher. Netherlands.

2003 “Funeral Processions, Street Urchins, Education, and Surveillance” in Interchange vol 34 pp. 261-280 Kluwer Academic Publisher. Netherlands.

2003 “Childhood and the State. A review of 2 nd international conference by the Society for the History of Childhood and Youth” 26 –27 June 2003 for H-Education Conference Review together with 7 colleagues.) (also accepted to be published in a shorter version in Historisk Tidskrift 2003/4 together with 7 colleagues.)

2003 “Barndom och utbildning” i Kobran, nallen och maijen. Tradition och förnyelse i svenska skola och skolforskning (red S. Selander, Myndigheten för skolutveckling. Forskning i fokus, nr 12. Liber förlag)

2003 Barns bästa och välfärdstaten.(In the Best Interest of Children. Changing notions of childhood and the late welfare state )(ed. together with Gunilla Halldén, Brutus Östlings förlag Symposium. 2003).

2003 ”Barns bästa och välfärdstaten. Inledningkapitel”. I ovan nämnda bok Barns bästa och välfärdstaten with Gunilla Halldén

2003 “Från särart till likart – barndomen och välfärdstatens förändring In Barns bästa och välfärdstaten. Changing notions of childhood and the late welfare state (together with Gunilla Halldén, Brutus Östlings förlag Symposium. 2003).

2003 Politik, påverkan och vägledning. Om barn, jämställdhet, mat och olycksfall i utbildningsprogrammen. (Ed) Politics, guidance and influence. About children, equality, food and accidents in educational radio-programs.

2001. Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen. (ed) Addressivity, images and society in educational media. Arkiv forlag

2001 Medelklassen och barndomens internationalisering. Recension av M. Janfelt. Finsk Historisk Tidskrift. The Middle Class and the Internationalization of Childhood.

2000 “En rätt barndom – en essä om barndomens förändrade innebörder under 1900-talet.” i Festskrift för Bengt Ankarloo. Lund Historiska Media. The right childhood - an essay on the changing meaning of childhood during the 20th century

2000 “En rätt barndom – en essä om barndomens förändrade innebörder under 1900-talet.” i Festskrift för Bengt Ankarloo. Lund Historiska Media. The right childhood - an essay on the changing meaning of childhood during the 20th century

2000 ”Den tvärvetenskapliga utmaningen” i.Den mångfaldiga historien Ed. Bengt Sandin and Roger Qvarsell ( Historiska Media, Lund)

2000 Den mångfaldiga historien (Perspectives on the Challenges of Historical Scholarship.) Ed Bengt Sandin and Roger Qvarsell ( Historiska Media)

1999 ”Imagens em conflito: Infancias em mudanca e oestado de bemestar social na Suecia. Feflexoes sobre sedulo da crianca” in Revista Brasileira de Historia vol 19 na 37

1999 Medier och Modernisering – en antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring ed. (Utbildningsradions förlag)

1999 “Grå är all teori, grönt är endast livets friska träd” tills med Maria Sundkvist i Samhällets lineaner (ed Roger Qvarsell, B-E Eriksson) Carlssons förlag. Sthlm

1990 – 1998 Artiklar i Nationalencycklopedin - Carmichael, DuBois, Black Powe, NAACP, Temaforskning, Barndom, Djäknegång, Danska Västindien, etc.

1997 Industrious Children, Work and Childhood in the Nordic Countries 1850-1990 Ed (Ning de Conink-Smith, Bengt Sandin and Elle Schrumpf.) Odense Univ Press.

”1997 ”In the Large Factory Town” Child Labour Legislation, Child Labour and School Compulsions” . In Industrious Children, Work and Childhood in the Nordic Countries 1850-1990. (Ed) Odense Univ Press

1996 “Changing Childhoods and the Welfare State in Sweden. Reflections on the Century of the Child.” Department of Child Studies Series

1996 “The Sunmatchboy and plantmetphors. A Swedish image of a twentieth Century Childhood.” (together with K Aronsson) In P Hwang, M. Lamb & I. Siegel (eds). Images of Childhood.

1986 Hemmet, Gatan, Fabriken eller Skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850. Diss. Arkiv förlag. Lund
Home, Street, Factory or Schools. Popular Education and Childcare in Swedish Cities 1600-1850. Dissertation

1977 "Revolutionen i Portugal In: Vår tids historia i ord och bild nr 17:1900-talet. Bra Böcker Höganäs

1977 "Slaven som medelklassamerikan - Fogel & Engerman och debatten om slaveriet i USA" I: Historisk tidskrift 1977:1 The Slave as a Middle Class American - Fogel & Engerman and the History of Slavery
 

 

PROFESSOR

Telephone: 013-28 29 04
Fax: 013-28 29 00

E-mail: bengt.sandin@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping
 


Project


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: bengt.sandin@liu.se
Last updated: Mon Feb 29 15:38:11 CET 2016