Göm menyn

Recent grants

Bengt Sandin Principal Investigator unless otherwise stated

1992, 1997 The Century of the Child – Program on changing childhoods during the 20 th centrury  9 milj SEK. SFR (The Swedish Research Council on Working life and Social Work)

1997 State – Children and social change, 4, 5 milj SEK  HSFR Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) (together with Gunilla Hallden)

1998 Media, Moderisation and the Welfare State. 11 milj SEK Riksbankens Jubileumsfond, The Swedish Bank Research fond , Bicentennial Foundation)

2000 Ageing and the Elderly. Socialvetenskapliga forskningsrådet.(SFR/FAS) 30 milj SEK(ca during the first 5 years) PI with coapplicantsJan Erik Hagberg and Elisabeth Cedersund (The Swedish Council on Working life and Social Research)

2002 Normalcy, Professions and Institutions for Children. Deviant Children, Negotiations and Transformation of Childhood. PI with coapplicants Lars Christer Hyden 8 milj SEK, VR (The Swedish Research Council, Committee on Educational Research)

2006-2010 Den svenska barn- och ungdomspsykiatrin 1945-2000 – policy och behandlingsideologi ur ett barndomshistoriskt perspektiv. FAS, Omsorg och sociala relationer. FAS, 1,2 milj beviljat. PI: Karin Zetterqvist Nelson.

2008  Folkhälsoinstitutet. Forskning om utveckling av lokalt hälsofrämjande arbete i Katrineholm avseende barns och ungas fysiska och psykiska hälsa 2009 - 211.  PI 4 miljoner. 

2009  Folkhälsoinstitutet. Samverkan om föräldrastöd i Östergötland -  kommunala strategier för föräldrastöd 2010-2011. PI.  3,5 miljoner

2009 -2013,  VR Barnet, familjen och staten: barnrättighetsregimer i Sverige, Frankrike och USA, 1900-2000.  Vetenskapsrådet medsökande. PI Lars Trägård,  Ersta Sköndal  Coapplicant with Lisa Tiersten Columbia and T Salonen Lunds Universitet.  0,5 milj

2011-2013  Folkhälsoinstitutet. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar PI  8,9  miljoner

2014  What is the limit of State Responcibility.  Reparative justice and children placement in out of home care.  FORTE  3 milj   Johanna Sjöberg PI

2015   Children´s Rights – origins, normativity, transformations, prospects. 0,3 milj Confernce RJ

 

2006 Planeringsprojekt. Barn med läs- och skrivsvårigheter – specialpedagogiska insatser och åtgärder ur ett barndomshistoriskt perspektiv. VR, Ubildningsvetenskap. Huvudsökande: Bengt Sandin. (Utgångspunkt för ansökningar-pågående arbete)

 

 

 


PROFESSOR

Telefon: 013-28 29 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: bengt.sandin@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: bengt.sandin@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 01 08:41:00 CET 2016