Göm menyn

Bengt Sandin

 

Dean at the faculty of Arts and Sciences in Linköping 1997- term ends 31/12 2005.
Professor at the Deptartment of Thematics Studies - Child Studies at the University of Linköping. since 1/12 89
Associate professor of History at the Department of History at the University of Lund. (Docent i historia vid universitet i Lund) 1986-12-19.)
Ph D in history at the University of Lund, 1986
Studies at the University of California at Los Angeles (Graduate division) History and Sociology (GPA 4) 1972-1973

Research interests

My research is focused on children and childhood in a historical perspective , spanning the period from the Early Modern to the late Swedish Welfare State. Previous interest s include issues of Child Labour, Education, Street Children, Welfare Politics, and Globalisation. My current research involves both an engagement in social and cultural history of children and the construction of childhood. In particular, my research probes issues around children as actors in historical processes and how hegemonic power is exercised.

Keywords:

Some lecture topics

  • Street Urchins and the Surveillance of the Urban Scene in Early Modern Swedish Towns
  • Child Labour, Protective Legislation and Education
  • Romantic, Dangerous and Competent Children. A perspective on the history of Childhood in Sweden.
  • Children, Childhood and the Changing Welfare State
  • From difference to likeness – a perspective on the changing childhood during the 20 th century in Sweden.

Editorial boards

Socialvetenskaplig tidskrift (Lund) 1996 – (Journal of Social Work)
 
Arkiv för studier i Arbetarrörelsens och Arbetarklassens Historia 1992 - (Journal of Labour and Working Class History)

Recent grants current

2009 -2013, VR Barnet, familjen och staten: barnrättighetsregimer i Sverige, Frankrike och USA, 1900-2000. Vetenskapsrådet medsökande. Huvudsökande Lars Trägård, Ersta Sköndal Medsökande tillsammans Lisa Tiersten Columbia och Salonen Lunds Universitet. 0,5 milj

2009 Folkhälsoinstitutet. Samverkan om föräldrastöd i Östergötland - kommunala strategier för föräldrastöd 2010-2011. Huvudsökande. 3,5 miljoner

2008 Folkhälsoinstitutet. Forskning om utveckling av lokalt hälsofrämjande arbete i Katrineholm avseende barns och ungas fysiska och psykiska hälsa 2009 - 2011. Huvudsökande 4 miljoner.

2006 Planeringsprojekt. Barn med läs- och skrivsvårigheter - specialpedagogiska insatser och åtgärder ur ett barndomshistoriskt perspektiv. VR, Ubildningsvetenskap. Huvudsökande: Bengt Sandin. (Utgångspunkt för ansökningar-pågående arbete)

2006-2010 Den svenska barn- och ungdomspsykiatrin 1945-2000 – policy och behandlingsideologi ur ett barndomshistoriskt perspektiv. FAS, Omsorg och sociala relationer. FAS, 1,2 milj beviljat. Huvudsökande: Karin Zetterqvist Nelson. (Pågående projekt)
 

Ph D students – current

Zulmir Becevic 2009,
Mathilda Hallberg 2009,
Johanna Sjöberg 2006, Protecting the child from the market. (prel.)
Åsa Pettersson 2006, Media images of the competence child. (prel) Bihandledare

Fridrike Gerlach 2008, Familjestrategier och fosterbarnsvård. (Family Strategies and Fostercare)

Ulrika Norburg 2007 Medborgarskap, normalitet och avvikelse bland barnen på Hall. (Citizenship and the Delinquent) 

Lisbeth Hurtig 2007 Förhandlingen av skolans normaliteter (Negotiating the Normal in Swedish Schools)

Thomas Dahl, 2005, Välfärdstaten, professionerna och barns farliga värld. (Civil Society, State Welfare and the Colonisation of Childhood)


Selected publications

2013 with Zetterqvist Nelson, Karin & Sandin, Bengt (Accept. for publication) Psychodynamics in child psychiatry in Sweden: from political vision to treatment ideology, 1945–1985. History of Psychiatry.

2013, Infanticide and Abortion in Sweden. The Routledge History of Childhood in the Western World ed Paula Fass Routledge NY

2012 Children and the Swedish Welfare State:  From Different to Similar in Reinventing Childhood After World War II. Ed Paula Fass & Michael Grossberg  University of Pennsylvania press.

2010, Education.  Chapter 5: Volume, The Age of Empire, 1800---1900.  History of Childhood in the West.  Berg Publisher

2010 Neither Fish nor Fowl. Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000 with Maija Runcis. Nordic Academic Press Falun.

2009 "Foetal identity redefined – notes on he changing identity of the foetus in the nineteenth and early twentieth centuries.”  In Barn, barndom och föräldraskap red A_M Markström et al Carlssons, Stockholm. pp 32-53

2009 “Introduction” with Harvey J. Graff, in Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund pp 7-13

2009 Funeral Processions, Street Urchins, Education, and Surveillance in Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund pp 143-162

2009 Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund  
 

 

PROFESSOR

Telefon: 013-28 29 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: bengt.sandin@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
 PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: bengt.sandin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-20