Göm menyn

Disa Bergnéhr

 

Bakgrund

Fil Dr i Barn, Institutionen för Tema, Linköpings universitet, 2008.
Magisterexamen i Barn, tema Barn, Linköpings universitet, 1998. Kandidatexamen i historia och socialantropologi, Stockholms universitet och Linköpings universitet, 1997. Övriga högskolestudier: Maori Ethnicity, New Zealand Politics, Auckland University, och Engelska A, Stockholms universitet. 

Forskningsintressen

The current research interests are immigrant parenthood and family life, schools and parenting in disadvantaged areas, school - home relations, children's health and well-being, the value of children in contemporary Western societies, family formation and the transition to parenthood, parent support services, family life, parenthood and the auspicious childhood, and childhood and nature.

Projekt

Family learning - för ökat välmående. Tema Barn och Linköpings kommun, 2014-2015. Finansierat av Vårdalstiftelsen (inklusive Stiftelsen Frimurarbarnhuset och Stiftelsen Majblomman). Se: http://www.vardal.se/ideprovningen/ide-projekt-gamla/

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Tema Barn, 2011-2013. Finansierat av Folkhälsoinstitutet.

Föräldrastöd i samverkan. Uddevalla kommun i samarbete med Uppsala och Linköpings universitet. Forskningsledare Anna Sarkadi, Uppsala, 2010-2011. Finansierat av Folkhälsoinstitutet.

Samverkande föräldrastöd - nätverk för forskning och utveckling. Linköping kommun och tema Barn, 2010-2011. Finasierat av Folkhälsoinstitutet.

Naturen som symbol för den goda barndomen. Forskningsledare professor Gunilla Halldén, tema Barn/Child Studies, 2008-2009. Finansierat av Vetenskapsrådet.

The Ph D work was part of the project ‘Family and working life in the 21st century: Follow-up studies of the life choices of young adults’, with professor Eva Bernhardt, Stockholm University, as the primary investigator, 2002-2008. Financed by The Swedish Council for Working Life and Social Research.

Publikationer (urval)

Bergnehr, Disa (2015) 'Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance.' International Journal of Social Welfare, DOI: 10.1111/ijsw.12158.

Bergnehr, Disa (2015) 'Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun' (Parent support through the schools: The discursive recontextualisation of national policies in a Swedish local authority). Nordic Studies in Education, 35(1), 70-83.

Bergnehr, Disa & Zetterqvist Nelson, Karin (2015) 'Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions.' Sociology of Health and Illness, 37(2): 184-197.

Bergnehr, Disa (2015) Advancing home-school relations through parent support? Ethnography and Education, DOI: 10.1080/17457823.2014.985240. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/17457823.2014.985240.

Bergnehr, Disa (2014) Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola - en forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm Stad.

Wells, Michael & Bergnehr, Disa (2014) 'Families and family policies in Sweden', pp. 91-107. I Robila, Mihaela (red), Handbook of Family Policies Across the Globe. New York: Springer.

Bergnehr, Disa (2013) 'Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur'. Högre utbildning, 3(3): 173-185.

Bergnehr, Disa & Bernhardt, Eva (2013) 'The non-modern child? Ambivalence about parenthood among young adults'. In, Ellingsaeter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt & Lie, Merete (red), The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. London/New York: Routledge.

Sandin, Bengt & Bergnehr, Disa (2013) 'Samverkande föräldrastöd - nätverk för forskning och utveckling'. Research Report on Childhood and the Study of Children, 2013:2.

Bergnehr, Disa (2012) 'Introduktion: Stöd till barn och föräldrar'. Barn, 30(4): 5-11.

Bergnehr, Disa (red) (2012) Tema: Stotte til barn og foreldre. Barn, 30(4). 

Bergnehr, Disa (2012) 'Barnet, hemmet och skolan i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde', pp. 87-103. I Aarsand, Liselott & Aarsand Pål (red.), Familjeliv och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Bergnéhr, Disa (2012) Förebyggande föräldrastöd coh tvärsektoriell samverkan. Research Report on Childhood and the Study of Children, 2012:5

Bergnéhr, Disa & Osvaldsson, Karin (2012) Lärande samspel - ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning. Research Report on Childhood and the Study of Children, 2012:4.

Bergnéhr, Disa (2011) ‘Nicht zu jung und nicht zu alt: Alter, Biologie und Körper als Aspekte des Timings der Familiengrundung', pp. 109-132. I Pohl, Axel, Stauber, Barbara & Walther, Andreas (red), Jugend als Akteurin sozialen Wandels: Veränderte Ubergangsverläufe, strukturelle Barrieren und Bewältigungsstrategien. Weinheim och Munchen: Juventa.

Bergnéhr, Disa (2010b) 'En bra förälder'. Locus, 22(4): 30-49.

Bergnéhr, Disa (2010a) 'Förskolans uppdrag: omsorg, utveckling och lärande'. Locus, 22(1): 60-69.

Bergnéhr, Disa (2009a) 'Social influence and the timing of parenthood'. Interpersona, 3 (Suppl. 1), Special Issue on Relationship Research in Scandinavia: 61-83. www.interpersona.org.

Bergnéhr, Disa (2009b) 'Natur, utomhusmiljö och den goda barndomen i tidningen Förskolan'. In Halldén, Gunilla (ed), Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlssons.

Bergnéhr, Disa (2009c) 'Föräldraskapets värde'. In Markström, Ann-Marie, Simonsson, Maria, Söderlind, Ingrid and Änggård, Eva (eds), Barn, barndom och föräldraskap. Stockholm: Carlssons.

Bergnéhr, Disa (2008) Timing parenthood: Family, Independence and Ideals of Life. (Diss.) Linköping: Linköping University Press.

Bergnéhr, Disa (2007) ‘Love and family: Discussions between Swedish men and women concerning the transition to parenthood’ [35 paragraphs], Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 8(1), Art. 23. Available at: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/210.

Bergnéhr, Disa (2000) ’25 års medlevarskap – perspektiv på behandling’, in Hagqvist, Anders & Widinghoff, Björn (eds.), Miljöterapi – Igår, Idag och Imorgon. Studentlitteratur

Bergnéhr, Disa (1999) Godmorgon Liv. Valstadskollektivet

Bergnehr, Disa (1998) Normal eller avvikande? En studie i hur barn inom skolan konstruerar premisser för tillhörighet och utanförskap. Working Papers on Childhood and the Study of Children, Tema Barn, Linköpings universitet.

Konferenspresentationer (urval)

Bergnehr, Disa & Zetterqvist Nelson, Karin. Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions. Presented at the Nordic Network for Health Research within the Social Sciences and the Humanities, 4-5 May 2015, Bergen, Norway. 

Bergnehr, Disa & Zetterqvist Nelson, Karin. Where’s the child? A methodological exploration of children’s perspectives and child perspectives in research on health-promoting interventions in the schools. Presented at the NERA-conference, 6-9 March 2013, Iceland.

Bergnéhr, Disa & Bernhardt, Eva. The non-modern child? Ambivalence about parenthood among young adults. Presented at the ESFR 2012 Conference, Families in a changing Europe: Challenges, conflicts and intervention, 26-29 September, Lillehammer, Norway.

Bergnéhr, Disa. What works? Evaluating a school-based intervention program with qualitative methods when 'evidence' dominates the discourse. Presented at the ESA Research Network 20 Midterm Conference, Curiosity and serendipity – a conference on qualitative methods in the social sciences, 20-21 September 2012, Lund University, Sweden.

Bergnehr, Disa. Barnet, hemmet och skolan i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde. Presented at the Swedish Network for Children and Youth Research, Norrköping, 23 August 2012.

Bergnéhr, Disa. ‘The multiethnic school in a deprived area: teachers’ notions of children and learning’. Presented at Children, Health and Well-Being, Department of Education, Stockholm University, 22 February 2012.

Bergnéhr, Disa. ‘What’s at stake? The delicacy of presenting research results to local decision-makers’. Presented at the conference Translating health related research into practice: issues and opportunities, BSA West Midlands Medical Sociology Group, Coventry University, 9 November 2011.

Bergnéhr, Disa och Bernhardt, Eva. ‘Costs and benefits of parenthood in Sweden: quantitative and qualitative evidence’. Presenterad på European Population Conference, Wien 1-4 september, 2010.

Bergnéhr, Disa. 'Naturen och det kompetenta barnet i Förskolan'. Presented at Natur - Kultur, ACSIS, Norrköping, July 15-17, 2009.

Bergnéhr, Disa. 'Auspicious childhood: images of the child, nature and outdoor environment in Förskolan, the magazine for Swedish preschool teachers'. Presented at The modern child and the flexible labour market: Exploring early childhood education and care, Trondheim, April 29-30, 2009.

Bergnehr, Disa. 'Timing parenthood in Sweden: Ideals and dilemmas'. Presented at the Up2Youth workshop, Young parenthood group, Lisboa 1-3 November, 2007.

Bergnehr, Disa. 'Becoming a mother and becoming a father: gender equality and biology'. Presented at the European Sociological Association Conference, Reasearch Network Families and Intimate Lives, Glasgow, 3-6 September, 2007.

Bergnehr, Disa. 'Deferring parenthood: Swedish focus group participants' talk about parenthood: strategies to maintain the relationship and the risks involved'. Paper presented at The Workshop on Children's Living Conditions and Transition to Adulthood, Demographic Unit (SUDA) & Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University, 22-23 May, 2006.

Bergnehr, Disa. 'The focus group method and demographic analysis: thematic and subject positioning approaches'. Presented at The XXV International Population Conference, Tours, 18-23 July, 2005.

Bergnehr, Disa. 'The transition to parenthood: A life style choice'. Presented at the 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, 5-9 July, 2005.
 

LEKTOR

Telefon: 013-28 29 12
Fax: 013-28 29 00

E-post: disa.bergnehr@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: disa.bergnehr@liu.se
Senast uppdaterad: Wed May 06 16:42:46 CEST 2015