Göm menyn

Publikationer

 

Böcker:

  • Tolvhed, Helena & Cardell, David (red.) (2011). Kulturstudier, kropp och idrott: perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur. Malmö: idrottsforum.org.

Artiklar och uppsatser:

Lindgren, Anne-Li, Anna Sparrman, Tobias Samuelsson & David Cardell, ’Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park’, i Childhood 22(2): 171-186, (2014).

Cardell, David, ’Tema- och nöjesparker: drivkrafter och definitioner’, i Syssner, Josefina & Kvarnström, Lars (red. 2013). Det turistiska fältet och dess aktörer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Cardell, David, 'Tysta barn och talande robotar – om tema- och nöjesparksforskningens problem och barnstudiernas möjligheter', i Helander, Karin (red. 2013) Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen. Stockholm: Stockholms universitet förlag. 

Cardell, David & Anna Sparrman, 'Enacting Money at an Amusement Park', i Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (red.) (2012). Situating child consumption: rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Lund: Nordic Academic Press.
 
Cardell, David & Helena Tolvhed, 'Kulturstudier, idrott och forskningens utmaningar', i Helena Tolvhed & David Cardell (red.) (2011). Kulturstudier, kropp och idrott: perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur. Malmö: idrottsforum.org.

 

Cardell, David, 'Barnidrottens spridning, kulturindustrin och kulturstudiernas möjligheter', i Helena Tolvhed & David Cardell (red.) (2011). Kulturstudier, kropp och idrott: perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur. Malmö: idrottsforum.org.

Cardell, David, 'The funzone and industrial play: the choreography of childhood spaces in a Swedish context', i Entertainment and Sports Law Journal (ESLJ) 8(1), 2010.

Cardell, David, Barndomens oas (lic-uppsats, Örebro, 2009)

Cardell, David, 'Evenemangskultur och idrott: spänningar och samspel', i Svensk idrottsforskning 2009/3

Cardell, David, 'Kameralinsens idrott och rum: Om produktion av plats och identitet', i Book, Karin & Bo Carlsson (red. 2008) Idrott och City-Marketing. Malmö: Idrottsforum.

Cardell, David, 'Pop-sportens fält', i Sociologisk Forskning 2008/2.

Cardell, David, 'Exklusiv musik, teknik och nätverkskultur: påverkan av kommunikation inom en reggaescen', antologibidrag, i Lindgren, Simon & Torgny Sandgren (red. 2007) Unga och nätverkskultur: mellan moralpanik och teknikromantik. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 

 

Kortare bidrag samt recensioner:

'Sportens Kultur~Natur – en konferensrapport' (tillsammans med Helena Tolvhed), feature på Idrottsforum.org 2009 (uppdatering #114).

Yochim, Emily Chivers (2010) Skate Life: Re-Imagining White Masculinity. På Idrottsforum.org 2012 (uppdatering #145).

Gratton, Chris & Ian Jones (2010) Research Methods for Sport Studies: Second Edition. På Idrottsforum.org 2011 (uppdatering #135): 'Användbar metodbok för idrottsforskare'.

Jamieson, Lynn M. & Thomas J. Orr (2009) Sport and Violence: A Critical Examination of Sport. På Idrottsforum.org 2010 (uppdatering #130): 'Författarna gör våld på sitt ämne'.

Lundberg, Hans (2009) Kommunikativt entreprenörskap. På Idrottsforum.org 2009 (uppdatering #120): 'Underhållningsidrott som upplevelseindustri'.

Bateman, Anthony & John Bale (red, 2009) Sporting Sounds: Relationships Between Sport and Music. På Idrottsforum.org 2009 (uppdatering #117): 'Förhållandet idrott och musik, inte helt klarlagt'.

Cunningham, George B. (2007) Diversity in Sport Organizations. På Idrottsforum.org 2008 (uppdatering #96): 'USA-perspektiv på idrott och mångfald'.

 

Konferenspresentationer:

'Doing Parenthood through Children’s (Consumer) Culture' (David Cardell, Anna Sparrman, Anne-Li Lindgren & Tobias Samuelsson), European Sociological Association, ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, University of Turin, Torino.
 
'The Ontologies of Child Culture' (Anna Sparrman, David Cardell, Anne-Li Lindgren & Tobias Samuelsson), European Sociological Association, ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, University of Turin, Torino.
 
'Studying Child Culture – Producing Realities' (Tobias Samuelsson, David Cardell, Anna Sparrman & Anne-Li Lindgren), European Sociological Association, ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 28-31 August 2013, University of Turin, Torino.
 
’Child culture and parenthood’, vid ”Decentering the child in child studies”, tema Barn, LiU, 2013-02-12.
 

‘The Imagined 'Child' in Theme and Amusement Park Studies’, vid konferensen Multiple Childhoods/Multidisciplinary Perspectives, 2011, Rutgers University, Camden, New Jersey, USA.

 

‘Camps of Childhood – a study of leisure, (pseudo)spontaneity and consumption’ (med Lars Lagergren), vid konferensen Child and Teen Consumption 2010, Norrköping/LiU.

‘Micro-geographies of consumption – children’s mapping of an amusement park’ (med Anna Sparrman), vid konferensen Child and Teen Consumption 2010, Norrköping/LiU.

‘Industriell lek – en studie i barndomens rum’, vid konferensen Kultur~Natur 2009, Norrköping/LiU.

‘Pop-sportens hybrida rum’, vid Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008, Östersund.

‘Ickelokaliserad platsrepresentation – reggae, tävling och internetgemenskap’, vid konferensen Unga och Nätverkskulturer 2006, Jönköping.

 

Cardell 

 

 

 

Doktorand

Telefon: 013-28 40 70
Fax: 013-28 29 00

E-post: david.cardell@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

Kultur för och av barn 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: david.cardell@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 02 19:48:48 CEST 2015