Göm menyn

David Cardell

Fil mag Kultur och mediegestaltning, Linköpings universitet, 2006

Fil lic Idrott, Örebro universitet, 2009

Fil dr Tema Barn, Linköpings universitet, 2015

Forskningsintressen

 • Kulturteori, kulturstudier, kritisk teori
 • Nöjesparker/temaparker, evenemang
 • Barnkultur och barns kultur
 • Konsumtion och lycka
 • Etnografi
 • Barndomssociologi och emotionssociologi/lyckostudier
 • Enactment/ANT/ontografi

Tidigare forskning

Idrott och fritidsverksamhet för barn, iscensatt som kommersiella evenemang – med fokus på produktion av kulturindustriell evenemangskultur (Malmö högskola, 2007–2009).

Avhandling

Min avhandling som försvarades i oktober 2015 skrevs inom ramen för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Kultur för och av barn, som leds av Anna Sparrman. För att ta del av denna monografi, klicka här.

Nyckelord

etnografi, lycka, konsumtion, barn, barndom, kultur, praktik

Publikationer, ett urval

Lindgren, Anne-Li, Anna Sparrman, Tobias Samuelsson & David Cardell, ’Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park’, i Childhood 22(2): 171-186, (2014).

Cardell, David, 'Tysta barn och talande robotar – om tema- och nöjesparksforskningens problem och barnstudiernas möjligheter', i Helander, Karin (red. 2013) Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen. Stockholm: Stockholms universitet förlag. 

Cardell, David & Anna Sparrman, ’Enacting Money at an Amusement Park’, i Anna Sparrman, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (red. 2012). Situating child consumption: rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Lund: Nordic Academic Press.

Cardell, David, 'The funzone and industrial play: the choreography of childhood spaces in a Swedish context', i Entertainment and Sports Law Journal (ESLJ) 8(1), 2010.

Cardell, David, Barndomens oas (lic-uppsats, Örebro, 2009)

Cardell, David, 'Pop-sportens fält', i Sociologisk Forskning 2008/2.

Undervisning

 • Fritidsvetenskap och turism
 • Kultur och samhälle
 • Kulturstudier och idrott
 • Barnkultur, barns rättigheter, barns fritid
 • Vetenskapsteori
 • Metod: etnografi, intervjuer, textanalys
 • Uppsatshandledning (grundnivå-master), seminarieledarskap, föreläsningsuppdrag och kursutveckling sedan 2007 vid Malmö högskola och därefter vid LiU.

Cardell 

 

 

 

Doktorand

Telefon: 013-28 40 70
Fax: 013-28 29 00

E-post: david.cardell@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

Kultur för och av barn 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: david.cardell@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 18 20:11:10 CET 2015