Göm menyn

Asta Cekaite


Professor 2013
MA i nordisk filologi vid Vilnius Universitet, 1998
BA i nordisk och litauisk filologi vid Vilnius Universitet, 1996
 

Forskningsintressen

Asta Cekaites forskning handlar om barns samspel kopplat till kulturella och kommunikativa socialisationsprocesser i olika miljöer. Forskningen profileras av etnografiska metoder och detaljerade videoanalyser för att kartlägga samspel mellan barn och mellan barn och vuxna samt hur barns lärande och socialisation utvecklas och förändras över tid. Centrala forskningsfrågor är vilken roll sociala emotioner har för socialisation och socialt samspel, och hur kropp och kroppslighet ingår i barns socialization.

Ett viktigt forskningsområde gäller barns flerspråkighet och hur den främjas både inom kamratgrupper och inom samhälleliga institutioner som förskola, skola och familj. Hennes forskning har också uppmärksammat kamratgruppens betydelse för socialisation och hur barn lär av varandra i olika kulturella aktiviteter. I ett internationellt samverkansprojekt om barnfamiljer i Sverige och USA har hon studerat olika former av socialisation som sker i samspelet mellan barn och föräldrar. Kombinationen av longitudinella ansatser och detaljerade samspelsanalyser synliggör samverkan mellan vidare samhälleliga processer och barns vardagliga handlingar och upplevelser.

 

Projekt (pågående)

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral: Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslorsocialisation i familjer och i förskolor Vetenskapsrådet. Bidrag till Framstående yngre forskare. Huvudsökande Asta Cekaite. 18 mlj. kr. 2014-2019.

Språkpolicy i flerspråkiga förskolor och familjer: Institutionella och vardagliga praktiker Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskap. 2011-2015. Huvudsökande P. Björk-Willén. Medsökande A. Cekaite, T. Puskas.

Nyckelord:

Publikationer i urval

Cekaite, A., Blum-Kulka, S., Gröver, V. & Teubal, E. (Eds.)(2014). Children’s peer talk: Learning from each other. Cambridge: Cambridge University Press.

Cekaite, A. (2013). Child pragmatic development. In C. A. Chapelle (General editor) The Encyclopedia of Applied Linguistics (pp. 1-7). Wiley-Blackwell. 

Goodwin, M. H. & Cekaite, A. (2013). Calibration in directive/response sequences in family interactions. Journal of Pragmatics, 46, 122-138.

Cekaite, A. (2012). Affective stances in teacher-novice student interactions: Language, embodiment, and willingness to learn. Language in Society, 41, 641-670.

Goodwin, M. H., Cekaite, A., & Goodwin, C. (2012). Emotion as stance. In A. Peräkylä & M-L. Sorjönen (Eds.) Emotion in interaction (pp. 16-63). Oxford: Oxford University Press.

 

Asta

 

Professor

Telefon: 013-28 26 74
Fax: 013-28 29 00

E-post: asta.cekaite@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: asta.cekaite@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015