Göm menyn

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral

Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor

Asta Cekaite, VR, 2014-2020. 18 mlj. (bidrag till framstående yngre forskare)

En ny doktorandtjänst (ansökningstid t.o.m. 31 mars, 2016): http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv

 

Projektet syftar till att utforska sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt och det syftar att utföra en longitudinell etnografisk detaljerad undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige. Projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och mer specifikt, i ett språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar.

Studierna kommer att särskilt utforska på vilka sätt dessa praktiker bidrar till att forma barnet som en moralisk aktör i relation till kulturella och samhälleliga normer. Begreppet ’moralisk aktör’ åsyftar barnens konkreta, kroppsliga och språkliga agerande som ansvarstagande aktörer, vilket implicerar en medvetenhet om andras behov och emotioner. Forskningsintresset riktas därmed på hur barn lär sig att tolka och uttrycka emotioner, agera med empati och uppmärksamma andras känslor, ta hänsyn till andras behov, eller underordna sin egen vilja andras bästa genom att delta i vardagliga samspel och olika typer av språkliga och kroppsliga socialiserande praktiker. Ett av projektets syften är också att utforska kommunikativa praktiker som har betydelse för barns utveckling av kommunikativa kompetenser, speciellt med fokus på barns deltagande i moralisk diskurs. Analytiskt fokus är (video-dokumenterade) återkommande praktiker i familjers och förskolors vardagsliv, och intervjuer med omsorgsgivare.

Projektet vidareutvecklar ett internationellt forskningssamarbete med etablerade barnforskare från USA och Japan.

Deltagare

Linköpings universitet: prof. Asta Cekaite (forskningsledare); Mats Andrén, Disa Bergnéhr, P. Björk-Willén, Malva Holm Kvist.

Associerade deltagare: prof. M. Burdelski (Osaka University), prof. M. H. Goodwin (UCLA); prof. B. LeMaster (California State University, Long Beach); E. Moore (Portland State University).

Publikationer

Cekaite, A. (2016). Touch as social control: Haptic organization of attention in adult-child interactions. Journal of Pragmatics, 92, 30-42.

Cekaite, A. (2015). Coordination of talk and touch in adult-child directives. Touch and social control. Research on Language and Social Interaction, 48, 152-175.

Goodwin, M. & Cekaite, A. (2014). Orchestrating directive trajectories in communicative projects in family interaction. In P. Drew & E. Couper-Kuhlen (Eds.) Requesting in social interaction (pp. 181-210). Amsterdam: John Benjamins.

Andrén, M. & Cekaite, A. (forthcoming/2016). Don’t laugh! Socialization of laughter and smiling in pre-school and school settings. In A. Bateman & A. Church (eds.). Children and knowledge. Springer.

Cekaite, A. (forthcoming/2016). Emotional stances and interactional competence. In Kasper, G. & M. Prior (Eds.) Talking emotion in multilingual settings. Amsterdam: John Benjamins.

Goodwin, M. H. & Cekaite, A. (submitted). Arms. In M. Bucholz & K. Hall (eds.). Parsing the Body: Language and the Social Life of Embodiment.

Workshops

Workshop ’Touching moments: Touch in social interaction’, April 26-28 2016, Linköping. Participants L. Mondada, C. Meyer, P. Linell, M. Burdelski, L. Keevallik, J. Rusuvuori, L. Tainio, M. Lakso, N. Norén etc.

Workshop with associate professor M. Burdelski (Osaka University). September 5-6th, 2015. Linköping. Data sessions (M. Burdelski, A. Cekaite, M. Holm Kvist)

Workshop ’Touching moments: Touch in social interaction’. 22-23 March, 2015. Linköping. Organizers A. Cekaite, M. Andrén, D. Bergnehr, P. Björk-Willén. Participants from LIU, GU, Loughborough University, Helsinki University, Tampere University. 17 participants.

Workshop ”Touch as social action’. 11th June, 2015. Helsinki University. 25 participants. Organizer prof. L. Tainio (in cooperation with prof. M. & C. Goodwin (UCLA) & A. Cekaite).

Workshop ’Affect in child-adult interactions. Cross-cultural perspectives’. IPrA, 25th July, Antwerpen. Participants: M. Burdelski (Osaka Univ.), K. Aronsson, A-C Evaldsson (UU), A. Takada, L. De Leon (Mexico) and prof. Akira Takada’s group.

Roundtable with assoc. Prof. F. Rossano (Max Planck, Leipzig/UCSD). Sept. 2015.

 

 

Information


Projekt pågår: 2014-2020

Finansiär:  VR

Kontaktperson: 

Asta Cekaite
+46 13 28 26 74
asta.cekaite@liu.se

 

 

 

 

relaterade länkar


Sidansvarig: asta.cekaite@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Feb 19 11:11:19 CET 2016