Göm menyn

Språkpolicy i flerspråkiga förskolor och familjer

 

Detta projekt syftar dels till att studera hur språkpolicy på en samhällelig nivå är satt i bruk i förskolans praktik, dels till hur dessa samspelar med familjers språkliga policy.

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings, Uppsala och Göteborgs universitet, och är sammansatt av interaktions- och etnicitetsforskare, samt forskare med lång erfarenhet av flerspråksstudier.

Projektet omfattar sju delstudier, varav en undersöker språkpolicy på en övergripande nivå medan de övriga delstudierna studerar språkpolicy i förskolan och i familjers språkliga praktik. De studerade förskolorna representerar olika språkliga sammansättningar beträffande såväl den institutionella nivån som de barn som vistas i verksamheten.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Information


Projekt pågår: 2011-2015

Finansiär:  VR

Kontaktperson: 

Polly Björk-Willén
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV
011-36 35 96
polly.bjork-willen@liu.se

 

Asta Cekaite
+46 13 28 26 74
asta.cekaite@liu.se

 

 

relaterade länkar


Sidansvarig: asta.cekaite@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 18 13:23:30 CET 2015