Göm menyn

Joel Löw

 

Bakgrund

Doktorand vid tema Barn sedan januari 2014

Fil. mag. Historia, Linköpings universitet, 2013

Forskningsassisterande uppdrag till professor emeritus Staffan Förhammar, Linköpings universitet, 2011-2014. Materialinsamling och -inventering, hjälp med materialval och citatkontroller:

  • Staffan Förhammar, ”Omvandlingarnas tid – den politiska utvecklingen i Åtvidaberg 1970-2010”, i Bergsbruk och industri - makt och idyll: Åtvidaberg under 600 år, red. Svante Kolsgård (Åtvidaberg, 2013).      
  • Pågående forskningsprojekt om svenska kustsanatorier under 1900-talets första hälft.

Forskningsassisterande uppdrag till professor Anne-Emanuelle Birn, University of Toronto, 2013. Materialinsamling och -inventering från svenska, norska och danska arkiv med utgångspunkt i skandinaviska perspektiv på internationellt arbete kring barns hälsa och välfärd ca. 1920-1940:

  • Pågående forskningsprojekt om cirkulation av idéer och praktiker kring internationellt arbete med barns välfärd och hälsa i ett historiskt perspektiv. Särskilt fokus på hur Uruguays välfärdsarbete uppmärksammades i omvärlden.


Forskningsintressen

Politik, välfärd och socialt arbete som rör barns liv och villkor i ett historiskt perspektiv.

Historiska processer av inter- och intranationella utbyten: idéer, påverkan och praktiker.

Relationen mellan begreppsparen globalt-lokalt, offentligt-privat och struktur-aktör.

Komparativ metod och komparationer som social och politisk praktik.

 

Nuvarande forskningsprojekt

Dagens globala samhälle skiljer sig från det förflutna. Men det betyder inte att globala fenomen, transnationella flöden och omvärldsanalyser har varit frånvarande i historiska sammanhang. Från och med andra hälften av 1800-talet finns det många exempel på hur idéer och kunskap cirkulerat i världen genom personliga kontakter, litteratur, tidskrifter och samarbeten. Människan har också påverkats av nya tekniska landvinningar, kommunikationer, krig och världsekonomiska fluktuationer.

I min avhandling undersöker jag transnationella dimensioner av den svenska sociala barnavården ca 1900-1935. Det var en period då barnavård och frågor om barns liv och villkor utvecklades till ett livligt fält på såväl nationell som internationell nivå. I avhandlingen fokuserar jag på hur aktörer i Sverige producerade och reproducerade kunskap och idéer från andra länders sociala arbete och socialpolitiska utveckling. Syftet är att undersöka hur internationella komparationer gjordes som social och politisk praktik och hur detta påverkade svensk politik om barns välfärd.

 

Nyckelord:

Transnationell historia, global historia, internationell komparation, barnavård, barns välfärd, socialpolitik

 

Publikationer

Joel Löw, "Internationell komparation och barndomshistoria: inter- och transnationell historieskrivning i svenska avhandlingar om barnavårdsfältet ca 1900-1940", opublicerad, 2015

Joel Danielsson, ”Vi” mot världen: Identitetskonstruerande nordiskt samarbete inom barnavård under 1920-talet, magisteruppsats i historia, Linköpings universitet, 2013

JLo
   

Doktorand

Telefon: 013-28 29 39
Fax: 013-28 29 00

E-post: joel.low@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 22 16:21:01 CET 2016