Göm menyn

Transnationella dimensioner av svensk barnavård ca 1900-1935

 

Dagens globala samhälle skiljer sig från det förflutna. Men det betyder inte att globala fenomen, transnationella flöden och omvärldsanalyser har varit frånvarande i historiska sammanhang. Från och med andra hälften av 1800-talet finns det många exempel på hur idéer och kunskap cirkulerat i världen genom personliga kontakter, litteratur, tidskrifter och samarbeten. Människan har också påverkats av nya tekniska landvinningar, kommunikationer, krig och världsekonomiska fluktuationer.

I min avhandling undersöker jag transnationella dimensioner av den svenska sociala barnavården ca 1900-1935. Det var en period då barnavård och frågor om barns liv och villkor utvecklades till ett livligt fält på såväl nationell som internationell nivå. I avhandlingen fokuserar jag på hur aktörer i Sverige producerade och reproducerade kunskap och idéer från andra länders sociala arbete och socialpolitiska utveckling. Syftet är att undersöka hur internationella komparationer gjordes som social och politisk praktik och hur detta påverkade svensk politik om barns välfärd.

JLo
   

Doktorand

Telefon: 013-28 29 39
Fax: 013-28 29 00

E-post: joel.low@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 22 16:21:01 CET 2016