Göm menyn

Daniel Gustafsson

 

Bakgrund

Barnskötare

Fil. Kand. Praktisk Filosofi, Lunds Universitet

Masterexamen Sociologi, Göteborgs Universitet

 

Forskningsintressen

Kunskapsproduktionen kring barn med funktionsvariationer 

Barndom och fritid

New Materialism

Assemblage Theory

Children's Geography

Emotionssociologi

Vetenskapsteori

Crip Theory

Nuvarande forskningsprojekt 

Med utgångspunkt i kommunal lägerverksamhet för barn med funktionsvariationer utforskar mitt avhandlingsprojekt hur barn, tillsammans med andra, deltar i samskapandet av meningsbärande fritidsaktiviteter.

 

HUR SAMSKAPAS BARN OCH UNGAS FRITIDSAKTIVITETER?

I artikel 31 i Barnkonventionen förkunnas att varje barn har rätt till ”vila och fritid, till lek och rekreation”, men hur genomförs detta på ett meningsskapande sätt och  hur samarbetar barnen med andra aktörer för en meningsfull fritid? För att förstå dessa frågor har jag, med fokus på kommunala lägerverksamheter för barn med neurologiska och fysiska funktionsvariationer, valt att utforska hur lägret som fritidsaktivitet samskapas av berörda deltagare – från barn, föräldrar, kamrater, assistenter och lägeranställda till organisationer, dokument, hjälpmedel och geografiska platser.

 

Att jag vidare valt att fokusera på barn med neurologiska och fysiska funktionsvariationer är gjort utifrån vetskapen att detta är en grupp vars aktiva deltagande och skapande av sin egen vardag har en tendens att förbises. Därför vill jag också belysa dessa barns aktiva handlande, liksom framhäva deras röst i min forskning. Att barn med funktionsvariationer dessutom ofta ingår i större nätverk där människor, organisationer och hjälpmedel etc. har en avgörande roll för samspel och samskapande av barnens fritid är också av avgörande betydelse för studien. Då detta samspel mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer alltmer kommit att fördjupas i vår materiella tidsålder.

 

Projektets teoretiska utgångspunkt är sprungen ur assemblage theory, Crip- och Post-humanistisk teori. 

Publikationer

Examensuppsats i Sociologi "The Desocialization Effect - exploring identity and emotional exchange in the regressive stages of Alzheimer's Disease" (2015)

Jag_beskuren  

Doktorand

Telefon: 013-28 29 36
Fax: 013-28 29 00

E-post: daniel.gustafsson@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 05 14:48:37 CEST 2017