Hide menu

Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer - Barns och föräldrars beslutsgrunder och förväntningar

johanna

 

PHD STUDENT

Telephone: 013-28 29 09
Fax: 013-28 29 00

E-mail: johanna.gustafsson@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT

 


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Thu Jun 30 09:24:14 CEST 2016