Hide menu

Publications


Gustafsson, Johanna (2012) ”Mitt hjärta är delat i två länder” i Syssner, Josefina (red.) Turisten, resenären, besökaren: om etik, identitet och resande. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för [studier av] samhällsutveckling och kultur.

 

johanna

 

PHD STUDENT

Telephone: 013-28 29 09
Fax: 013-28 29 00

E-mail: johanna.gustafsson@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT

 


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Mon Feb 23 14:08:34 CET 2015