Göm menyn

Johanna Gustafsson

 

Bakgrund

Forskarutbildning Tema Barn, Linköpings universitet, påbörjad januari 2014

Masterutbildning Samhälls- och välfärdsstudier med huvudområde etnicitet, Linköpings universitet

Kandidatutbildning Turism med inriktning mot kulturarv och naturmiljö, Linköpings universitet


Forskningsintressen

Transnationellt resande med fokus på adoptionsresors betydelse för uppfattningar om och upplevelser av tillhörighet och ursprung. Ett annat viktigt fokus är sociala, kulturella, ekonomiska och politiska dimensioner av resande.

Turism, konsumtion och Den turistiska blicken.

Turism, kultur och maktrelationer.

 

Nuvarande forskningsprojekt - Adoptivfamiljers återresor

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag adoptionsåterresor. Som ett första led undersökte jag hur adoptionsåterreseproducenter organiserar återresor. Fokus är på de sociala, kulturella, ekonomiska och politiska dimensioner som resebranschen tillskriver resorna. Nästa steg är att undersöka hur adoptivfamiljer resonerar om återresor och vilka betydelser som tillskrivs dem. Läs mer om forskningsprojektet HÄR.

Nyckelord:

Adoptionsåterresor, återresor, transnationellt resande, konsumtion, kultur, reseföretag

 

Publikationer

Gustafsson, Johanna (2012) ”Mitt hjärta är delat i två länder” i Syssner, Josefina (red.) Turisten, resenären, besökaren: om etik, identitet och resande. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för [studier av] samhällsutveckling och kultur.

johanna
 

Doktorand

Telefon: 013-28 29 09
Fax: 013-28 29 00

E-post: johanna.gustafsson@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPINGPROJEKT

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 30 09:19:29 CEST 2016