Göm menyn

Mirjam Hagström

 

Bakgrund

Samhällsvetenskaplig magisterexamen, Malmö högskola (2005). Huvudämne: Internationell migration och etniska relationer.

Utredningssekreterare, Forum för levande historia. (2011)

Biträdande projektledare, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola. (2009 – 2010)

Projektassistent, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö högskola. (2007 – 2009)

Forskningsintressen

Migrationsprocesser, inkludering/exkludering, intersektionalitet: genus, etnicitet, ålder, etc.

Nuvarande forskningsprojekt

Doktorandprojekt om nyanlända flyktingungdomars upplevelser av mottagandet Sverige.

Nyckelord:

Migrationsprocesser, inkludering/exkludering, intersektionalitet: genus, etnicitet, ålder, etc.

Publikationer

Forum för levande historia (2011) Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete. Författare: B. Löwander & M. Hagström.

Hagström, M. (2011) En kamp med tiden. Invandrare & minoriteter (2): 13-17.

Bevelander, P., M. Hagström och S. Rönnqvist (2009) Resettled and included? The employment integration of resettled refugees in Sweden. Malmö högskola.

Bevelander, P. & M. Hagström (2009) Mellan uppehållstillstånd och bostad. En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation. Boverket. Karlskrona.

Bevelander, P., H. Emilsson & M. Hagström (2008) Asylsökandes eget boende, EBO – en kartläggning. Boverket. Karlskrona. (Även publicerad i: SOU 2009:19 Aktiv väntan – asylsökande i Sverige)
 

 

mirjam
   

Doktorand

Telefon: 013-28 23 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: mirjam.hagstrom@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015