Göm menyn

Nyanlända ungdomar och mötet med Sverige
 

Mitt avhandlingsprojekt handlar om nyanlända ungdomarnas erfarenheter av mötet med det svenska samhället. Den första tiden i Sverige är en utsatt tid för nyanlända ungdomar och flera välfärdsinstanser samverkar för att underlätta för ungdomarna under denna period. Ungas rättigheter har betonats i svensk ungdomspolitik och ungdomsperspektiv förväntas genomsyra alla samhälleliga insatser för unga i utsatta livssituationer. Mot den bakgrunden är det viktigt att analysera de nyanlända ungdomarnas egna erfarenheter och åsikter om det samhälle som tar emot dem så väl som att analysera deras handlingsutrymme under den första tiden i Sverige.

mirjam
   

Doktorand

Telefon: 013-28 23 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: mirjam.hagstrom@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Apr 07 18:47:36 CEST 2015