Hide menu

Publications

 

 

The Living History Forum (2011) Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete. Authors: B. Löwander & M. Hagström.

Hagström, M. (2011) ”En kamp med tiden”. Invandrare & minoriteter (2): 13-17.

Hagström, M. (2011) ”Resettlement as a Durable Solution: An Introduction”, in D. Elliott & U. A. Segal (eds.) Refugees Worldwide Vol 4. Praeger Publishers. Forthcoming.

Bevelander, P. & M. Hagström (2010) ”Kvotflyktingars fördröjda framgång”, in M. åhdal (ed.) Lyckad invandring. Tio svenska forskare om hur man når framgångar. Stockholm: Fores.

Hagström, M. (2009) “Winners and losers? The outcome of the dispersal policy in Sweden”, in P. Bevelander, M. Hagström & S. Rönnqvist (eds.), Resettled and included? The employment integration of resettled refugees in Sweden. Malmö University.

Hagström, M. (2009) En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Project Report. December 2009.

Bevelander, P., M. Hagström & S. Rönnqvist (eds) (2009) Resettled and included? The employment integration of resettled refugees in Sweden. University.

Bevelander, P., M. Hagström & S. Rönnqvist (2009) ”Från skyddad till anställd”, Invandrare & minoriteter (6): 18-22.

Bevelander, P. & M. Hagström (2009) Mellan uppehållstillstånd och bostad. En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation. Swedish National Board of Housing, Building and Planning. Karlskrona.

Bevelander, P., H. Emilsson & M. Hagström (2008)

Asylsökandes eget boende, EBO – en kartläggning

. Swedish National Board of Housing, Building and Planning. Karlskrona. (Also published in Swedish Government Official Reports (SOU) 2009:19 Aktiv väntan – asylsökande i Sverige)

mirjam

  

PHD STUDENT

Telephone: 013-28 29 19
Fax: 013-28 29 00

E-mail: mirjam.hagstrom@liu.se

Address:
Department of Thematic Studies -
Child Studies
Linköping university
SE-581 83 Linköping

PROJECT

 


About Child studies

Child Studies is an interdisciplinary research unit focusing on issues regarding children, childhood and family in history and society. Education in Child Studies: under graduate level, master level, graduate level (Ph.D).About Tema

The objective for Tema - The Department of Thematic Studies is to pursue excellent research and education at undergraduate and advanced levels relevant to society.

Child Studies
Gender Studies
Technology and social change
Environmental Change


Page manager: eva.danielsson@liu.se
Last updated: Mon Feb 23 14:08:34 CET 2015