Göm menyn

Publikationer

 

Forum för levande historia (2011) Antisemitism och islamofobi – utbredning, orsaker och preventivt arbete. Författare: B. Löwander & M. Hagström. 

Hagström, M. (2011) En kamp med tiden. Invandrare & minoriteter (2): 13-17.

Hagström, M. (2011) ”Resettlement as a Durable Solution: An Introduction”, i D. Elliott & U. A. Segal (red.) Refugees Worldwide Vol 4. Praeger Publishers. Forthcoming.

Bevelander, P. & M. Hagström (2010) ”Kvotflyktingars fördröjda framgång”, i M. åhdal (red.) Lyckad invandring. Tio svenska forskare om hur man når framgångar. Stockholm: Fores.

Hagström, M. (2009) “Winners and losers? The outcome of the dispersal policy in Sweden”, i P. Bevelander, M. Hagström och S. Rönnqvist (red.), Resettled and included? The employment integration of resettled refugees in Sweden. Malmö högskola.

Hagström, M. (2009) En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Projekt rapport. December 2009.

Bevelander, P., M. Hagström och S. Rönnqvist (2009) Resettled and included? The employment integration of resettled refugees in Sweden. Malmö högskola.

Bevelander, P., M. Hagström och S. Rönnqvist (2009) ”Från skyddad till anställd”, Invandrare & minoriteter (6): 18-22.

Bevelander, P. & M. Hagström (2009) Mellan uppehållstillstånd och bostad. En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation. Boverket. Karlskrona.

Bevelander, P., H. Emilsson & M. Hagström (2008) Asylsökandes eget boende, EBO – en kartläggning. Boverket. Karlskrona. (Även publicerad i: SOU 2009:19 Aktiv väntan – asylsökande i Sverige)
 

 

mirjam
   

Doktorand

Telefon: 013-28 23 04
Fax: 013-28 29 00

E-post: mirjam.hagstrom@liu.se

Adress:
Tema Barn
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING PROJEKT 

 

Om Tema Barn

Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig tematisk forskning om barn, barndom och familj historiskt och i samtiden. Tema Barn har utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå.

 

Om Tema

Tema bedriver excellent samhällsrelevant forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Miljöförändring

 


Sidansvarig: eva.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 20 16:28:23 CET 2015